Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальна частина

Заступник проректора з міжнародних зв'язків допомагає проректору в організації та координації міжнародної діяльності університету та відповідає за її виконання. Призначається та звільнюється ректором НАУ та підпорядковується безпосередньо Проректору з міжнародних зв'язків.

2. Обов'язки

Заступник проректора з міжнародних зв'язків зобов'язаний: – допомагати проректору в організації та координації усіх видів міжнародної діяльності університету;

– контролювати переписку з вузами-партнерами;

– приймати участь у розробці угод з вузами-партнерами, проектів і робочих програм співробітництва;

– організовувати виїзд викладацько-професорського складу і студентів університету за кордон;

– організовувати і координувати прийом іноземних делегацій в НАУ; – організовувати співбесіди з іноземної мови для студентів і стажистів, які направляються за кордон;

– підтримувати зв'язки з міжнародними організаціями;

– збирати і розповсюджувати інформацію про нові міжнародні програми і проекти, сприяти виконанню існуючих програм і проектів у рамках існуючих угод.

3. Права

Заступник проректора з міжнародних зв'язків має право: – вимагати від деканатів, кафедр та інших підрозділів університету інформацію та документацію по міжнародним програмам і проектам;

– вимагати від факультетів своєчасного виконання розпоряджень з підготовки кандидатів для участі у міжнародних програмах і проектах;

– вносити пропозиції проректору з міжнародних зв'язків щодо шляхів розвитку міжнародного співробітництва університету та його підрозділів.

4. Відповідальність

Заступник проректора з міжнародних зв'язків несе відповідальність за: – стан переписки з вузами-партнерами;

– своєчасне надходження інформації про міжнародні програми і проекти на факультети, кафедри, інші підрозділи університету; – організацію та прийом іноземних делегацій в НАУ; – оформлення звітів про міжнародну діяльність університету.