Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція інженера (спеціаліста) 1 категорії

1. Загальні положення

Інженер 1 категорії видавничого центру забезпечує роботу дільниці оперативної поліграфії та копіювання, допомагає провідному інженеру у виконанні його функцій з підтримання технічної бази видавничого центру.

Призначається на посаду та звільняється з неї наказом ректора за поданням директора видавничого центру.

У своїй роботі керується наказами ректора, рішеннями Вченої ради, вказівками директора та цією посадовою інструкцією. Безпосередньо підпорядковується провідному інженеру.

Кваліфікаційні вимоги - вища освіта, володіння комп'ютером та оргтехнікою, досвід роботи на виробництві.

2. Обов’язки

Інженер 1 категорії зобов'язаний: – забезпечувати роботу дільниць до друкарської підготовки, оперативної поліграфії, копіювання та брошурування;

– приймати замовлення на виконання поліграфічних робіт згідно з порядком, установленим в університеті, про що звітувати щомісячно перед директором ВЦ; – контролювати витрати матеріалів, вживати заходи щодо їх економії та зберігання; – визначати потребу і своєчасно замовляти необхідну кількість витратних матеріалів; – організовувати профілактичний догляд за копіювальними апаратами і поліграфічною технікою та запобігати їх зупинці;

– визначати причини виходу бракованої поліграфічної продукції, якщо таке трапляється; – допомагати провідному інженеру у виконанні його функцій; – дотримуватися правил протипожежної безпеки.

3. Права

Інженер 1 категорії має право: – вимагати від директора ВЦ та провідного інженера інформацію та матеріали для виконання службових обов'язків; – вносити пропозиції з питань поліпшення організації роботи Видавничого центру.

4. Відповідальність

Інженер 1 категорії несе відповідальність за: – виконання службових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки; – протипожежний стан в приміщенні видавничого центру.

5. Взаємодія

Інженер 1 категорії взаємодіє із: – директором та співробітниками видавничого центру - з питань, пов'язаних з виконанням функціональних обов'язків.