Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Інженер І категорії виконує роботи з ремонту та профілактики приладів. Підпорядковується завідувачу лабораторії та заміняє його за відсутності останнього. Кваліфікаційні вимоги - вища освіта.

2. Обов’язки

Інженер 1 категорії зобов'язаний: – організовувати технічне обслуговування і ремонт ТЗ та забезпечувати їх надійну роботу; – допомагати кафедрам у розробці замовлень на обладнання спеціалізованих аудиторій; – брати участь у розробці документації щодо оснащення навчальних аудиторій приладами; – надавати допомогу викладачам кафедр під час виконання науково-дослідних робіт; – контролювати додержання правил санітарної гігієни, техніки безпеки на робочих місцях працівниками лабораторії і особами, що мають допуск до роботи з приладами; – займатися поповненням лабораторії новим обладнанням, складати замовлення на придбання запасних частин, інструментів тощо; – контролювати допуск осіб до експлуатації приладів.

3. Права

Інженер 1 категорії має право: – брати участь у прийманні аудиторій, обладнаних приладами, що здаються в експлуатацію;

– перевіряти правильність експлуатації приладів на кафедрах;

– про всі порушення терміново доповідати начальнику відділу та завідувачу лабораторії; – вносити свої пропозиції щодо вдосконалення використання обладнання та його експлуатації.

4. Відповідальність

Інженер 1 категорії несе відповідальність за: – своєчасне і якісне обслуговування комплексу обладнання;

– відповідність монтажних робіт, що приймаються, затвердженому завданню та технічній документації; – додержання правил з техніки безпеки, виробничої санітарії й протипожежної безпеки.