Посадові інструкції навчальних закладів

1.Загальні положення

Інженер зв'язку призначається наказом першого проректора за поданням головного інженера та проректора з АГР з числа інженерно-технічних працівників відповідної кваліфікації. Інженер організовує та забезпечує експлуатацію, технічне обслуговування й ремонт станційного та переговорного обладнання, комунікації зв'язку.

Доручення інженера повинні виконувати всі електромонтери зв'язку, які йому підлеглі.

Інженер підпорядкований головному інженеру.

2. Обов'язки

Інженер зв'язку зобов'язаний: – організовувати експлуатацію та своєчасний ремонт станційного обладнання, абонентських мереж, телефонних апаратів, акумуляторних установок, переговорного обладнання та телефонної каналізації; – брати участь у розробці планів зв'язку;

– розробляти та подавати на затвердження графіки проведення профілактичних робіт; – розробляти проектно-кошторисну документацію на переобладнання та організовувати роботи щодо їх виконання, проводити установку телефонів згідно з заявками факультетів;

– складати заявки на придбання запасних частин, інструменту та спецодягу і подавати їх у відділ матеріально-технічного забезпечення; – забезпечувати зберігання матеріалів, інструменту та обладнання; – проводити технічне навчання та перевірку знань підлеглого персоналу, інструктажі та забезпечувати дотримання правил охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки, виховну роботу серед підлеглих, своєчасно розглядати їхні пропозиції та скарги; – постійно контролювати роботи на кабельних мережах, які проводяться не технічним персоналом.

3. Права

Інженер зв'язку має право: – давати вказівки технічному персоналу щодо експлуатації обладнання та мереж; – призупинити роботу обладнання на період ремонту; – не допускати до роботи осіб, які не мають кваліфікації та які не пройшли інструктаж стосовно техніки безпеки.

– не допускати до роботи осіб, які порушують правила технічної експлуатації, техніки безпеки та протипожежної безпеки.

– бракувати роботу, якщо вона виконана неякісно, вимагати переробки.

4. Відповідальність

Інженер зв'язку несе відповідальність за: – організацію зв'язку;

– своєчасне проведення планово-попереджувальних ремонтів;

– виконання заходів з охорони праці, техніки безпеки, екологічної безпеки та протипожежної безпеки;

– якісне виконання ремонтних робіт підрядчиком та оформлення актів виконаних робіт; – нанесені збитки з вини підлеглого технічного персоналу; – збереження матеріальних цінностей і раціональне використання матеріалів.