Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Призначається на посаду та звільняється з неї наказом ректора за поданням начальника відділу та за погодженням з директором Центру сільськогосподарського дорадництва.

У своїй роботі керується дорученнями начальника відділу та провідного інженера, розпорядженнями і наказами ректора, цією посадовою інструкцією та переліком посадових обов'язків.

Кваліфікаційні вимоги - вища освіта та/або відповідний сертифікат, володіння комп'ютером, оргтехнікою і засобами телекомунікації, знання технічних дисциплін.

2. Обов'язки

Інженер зобов'язаний:

2.1. Управляти базами даних сільськогосподарського ринку, науково-технічного та матеріального забезпечення виробництва, зберігання, переробки та збуту продукції.

2.2. Формувати блоки нової ринкової та оперативної інформації, обробляти та алгоритмізувати її, верстати рекламні та інформаційні матеріали.

2.3. Приймати участь у підготовці та розробці матеріально-технічної частини програм, які виконує відділ, в розробці науково-виробничих проектів та бізнес-планів.

2.4. Підтримувати технічні засоби відділу в робочому стані та забезпечувати дотримання правил їх експлуатації іншими співробітниками відділу.

2.5. Формувати заявки на оснащення та удосконалення технічних засобів для забезпечення їх працездатності та поліпшення їх експлуатаційних якостей.

3. Права

Інженер має право:

3.1. Отримувати від начальника відділу та провідного інженера інформацію та матеріали для виконання службових обов'язків.

3.2. Вносити пропозиції з питань поліпшення організації роботи відділу.

4. Відповідальність

Інженер несе відповідальність за:

4.1. Виконання функціональних обов'язків, що вказані в цій посадовій інструкції і згідно з Положенням про відділ та переліком посадових обов'язків.

4.2. Дотримання правил внутрішнього розпорядку, правил техніки безпеки та протипожежної безпеки.