Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

На посаду інженера відділу метрології та стандартизації приймаються особи, які мають вищу, незакінчену вищу або середню спеціальну освіту, з великим стажем виробничої діяльності. Зараховується на посаду, переміщається і звільняється з посади ректором за поданням проректора з організаційної та наукової роботи. Працює під безпосереднім керівництвом завідувача відділу.

2. Обов'язки

Інженер зобов'язаний: – виконувати роботи із збирання, обробки і накопичення первинних матеріалів, які необхідні для роботи відділу метрології та стандартизації;

– брати участь у роботах, пов'язаних з періодичною повіркою засобів вимірювання; – забезпечувати підготовку наукових приладів до періодичної повірки в органах Держстандарту України;

– виконувати ремонт приладів і обладнання, яке використовується в наукових дослідженнях;

– підвищувати свою кваліфікацію; – додержуватись трудової дисципліни, правил техніки безпеки.

3. Права

Інженер має право: – вимагати від керівників структурних підрозділів університету матеріали й інформацію, які необхідні для виконання службових обов'язків;

– контролювати стан, умови зберігання і використання засобів вимірювання у підрозділах університету;

– вносити пропозиції щодо організації проведення робіт у галузі метрології та стандартизації.

4. Відповідальність

Інженер несе відповідальність за: – якість робіт при підготовці вимірювальних приладів до повірки; – збереження інструменту, приладів і документації, що знаходяться в його розпорядженні.