Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Інженер з експлуатації будинків і споруд у своїй практичній діяльності керується "Правилами і нормами технічної експлуатації житлового фонду", наказами ректора, розпорядженнями проректора університету.

Призначається і звільняється з роботи наказом ректора за поданням проректора з АГР.

Підпорядкований безпосередньо проректору з АГР.

2. Обов'язки

Інженер з експлуатації будинків і споруд зобов'язаний: – складати щомісячні, квартальні, річні та перспективні плани на ремонтно-будівельні роботи гуртожитків і навчальних корпусів, окремих лабораторій, інших службових та жилих об'єктів, благоустрою території університету і подавати їх головному інженеру для затвердження у ректора (проректора);

– сумісно з майстрами НВК, СПТБ, начальником РБУ та інженером своєчасно складати дефектні акти і збирати необхідні технічні документи на об'єкти, які підлягають ремонту; – здійснювати постійний контроль за виготовленням проектно-кошторисної документації ВСПТБ і проектних інститутах;

– забезпечувати всі об'єкти, на яких ведуться ремонтно-будівельні роботи, проектно-кошторисною документацією;

– здійснювати контроль за розміщенням намічених до ремонту будівель і споруд відповідно до генплану;

– контролювати будівництво і ремонт будівель у чіткій відповідності із затвердженою технічною документацією, дотримуватися будівельних норм і правил, технічних умов на виконання ремонтно-будівельних робіт;

– систематично контролювати якість робіт, відповідність використання матеріалів та деталей;

– своєчасно складати заявки на необхідні ремонтно-будівельні роботи, матеріали, інструменти, механізми;

– своєчасно з начальником РБУ забезпечувати об'єкти ремонтно-будівельних робіт необхідною кількістю робітників відповідних професій;

– з начальником РБУ забезпечувати до початку ремонтних робіт завезення на об'єкт необхідних будівельних матеріалів, деталей, обладнання, їх раціональне розміщення, збереження, правильна та економічна витрата;

– здійснювати сумісно з начальником РБУ комплексну механізацію робіт щодо введення передової технології;

– контролювати видані завдання ремонтно-будівельним бригадам відповідно до об'єктів робіт;

– контролювати виконання робіт стосовно охорони праці, техніки безпеки, промсанітарії та пожежної безпеки;

– забезпечувати укладання договорів на підрядні ремонтно-будівельні роботи та якісне виконання підрядних робіт;

– забезпечувати виконання планів поточних і капітальних ремонтів; – здійснювати контроль за витратою коштів на ремонтно-будівельні роботи в межах кошторису, виділеного на кожний об'єкт;

– постійно стежити за правильністю списування будівельних матеріалів і обов'язковим приходом від демонтажу для повторного застосування;

– брати участь у роботі тарифно-кваліфікаційної комісії при атестації та присвоєнні розрядів будівельникам НВК.

3. Права

Інженер з експлуатації будинків і споруд має право: – брати участь у розподілі робочих кадрів щодо ремонтних об'єктів; – подавати на розгляд директору НВК, головному інженеру університету пропозиції про усунення недоліків у роботі на об'єктах ремонтно-будівельних робіт; – давати вказівки робітникам РБУ з питань, які відносяться до ремонтно-будівельних робіт;

– контролювати якість і об'єкти робіт та брати участь у прийманні виконаних робіт; – зупиняти роботи, які виконуються недоброякісно, вимагати їх переробки; – контролювати якість матеріалів, які завозять на об'єкт, вимагати заміни недоброякісних матеріалів і обладнання;

– не допускати до роботи працівників, які порушують правила ремонтно-будівельних робіт, охорону праці, промсанітарію, протипожежну безпеку, не маючих (де потрібно) відповідних кваліфікаційних посвідчень, які пройшли інструктаж з техніки безпеки на кожному робочому місці;

– вносити керівництву НВК пропозиції щодо організації комплексних бригад, призначення бригадирів цих бригад, вказувати їх місце роботи, вирішувати всі питання, пов'язані з ремонтно-будівельними роботами, відміняти неправильні розпорядження майстрів; – вносити директору НВК пропозиції стосовно дисциплінарних стягнень на майстрів, робочих, інженерів НВК за порушення трудової та виробничої дисципліни та за упущення в роботі;

– затверджувати наряди, акти Ф-2, ставити правильну оцінку якості робіт, перевіряти об'єкти і розцінки;

– за дорученням проректора представляти університет у різних організаціях з питань ремонтно-будівельних робіт;

– вимагати від головного енергетика і головного механіка вихідні дані для складання дефектних актів на об'єкти, які потребують поточного і капітального ремонту.

4. Відповідальність

Інженер несе відповідальність за: – забезпечення плану виконання поточних і капітального ремонтів університету; – своєчасне забезпечення складання та подання заявок на придбання будівельних матеріалів і обладнання;

– своєчасне забезпечення, затвердження до ремонтів об'єктів необхідної проектно-кошторисної документації;

– правильну організацію праці, забезпечення впровадження передових методів ремонтно-будівельних робіт, раціональне використання будівельних матеріалів та обладнання;

– забезпечення контролю і технагляду за ремонтно-будівельними роботами і своєчасне приймання закінчених ремонтно-будівельних робіт та відремонтованих об'єктів. Правильність обмірів обсягів і визначення якості виконаних робіт, витрати матеріалів за актами приймання, облік;

– дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки на об'єктах, де проводяться поточні та капітальні ремонти; – виконання правил охорони навколишнього середовища щодо утилізації ремонтно-будівельного сміття; – матеріальні збитки, заподіяні університету через недогляд технагляду.