Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Інженер з пожежної безпеки керується Законом з пожежної безпеки України.

Призначається на роботу і звільняється з неї наказом ректора за поданням проректора з АГР.

Інженер з пожежної безпеки підпорядкований проректору з АГР.

На інженера з пожежної безпеки покладається функція контролю усіх заходів на всіх ділянках роботи.

2. Обов'язки

Інженер з пожежної безпеки зобов'язаний: – організовувати охорону з пожежної безпеки всіх гуртожитків, навчальних корпусів та інших об'єктів на підставі наказів, розпоряджень та інструкцій;

– незалежно від видів діяльності та наявності підрозділів, проводити заходи щодо запобігання пожеж, здійснювати нагляд; – проводити інструктажі;

– знати об'єкти, що охороняються, та найбільш небезпечні місця; – систематично проводити роз'яснювальну роботу серед вахтерів та інших посадових осіб;

– слідкувати за справністю пожежного інвентаря; – своєчасно виконувати заходи в приписах Пожежного нагляду; – вести службову документацію.

3. Права

Інженер з пожежної безпеки має право: – зупинити роботу у випадку порушення правил та норм пожежної безпеки, вимагати від керівництва вживання заходів щодо усунення протипожежних порушень; – звертатися до керівників об'єктів з питанням щодо використання грошових та матеріальних коштів на проведення заходів з пожежної безпеки;

– перевіряти якість пожежної техніки, протипожежного устаткування, технічних заходів щодо запобігання пожежам;

– притягати порушників протипожежних правил до адміністративної відповідальності або направляти письмовий матеріал в інспекцію Держпожнагляду.

4. Відповідальність

Інженер з пожежної безпеки несе відповідальність за: – виконання наказів ректора НАУ; – підготовку службової документації;

– роз'яснювальну роботу серед працівників про заходи безпеки; – своєчасне подання матеріалів керівництву НАУ про порушення правил та вимог пожежної безпеки; – правильність роботи пожежної сигналізації та засобів пожежогасіння.