Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція інженера 1 категорії - начальника механічно дільниці

1. Загальні положення

Інженер 1-ї категорії - начальник механічної дільниці відділу головного механіка НАУ здійснює інженерний нагляд за експлуатацією систем водопроводу, каналізації, опалення, ліфтів та газового обладнання.

Інженер 1-ї категорії призначається та звільняється з роботи наказом першого проректора за поданням головного механіка. Він є матеріально-відповідальною особою.

2. Обов'язки

Інженер 1-ї категорії зобов'язаний: – розробляти і контролювати графіки ремонту інженерних комунальних мереж, обладнання, вести облік виконання планів, здійснення контролю за якісним виконанням ремонту обладнання;

– планувати виробництво вузлів, запчастин, обладнання та вести облік запасних деталей у кладових і контролювати їх витрати;

– систематично поповнювати технічну документацію та альбоми креслення запасних деталей до обладнання тощо;

– розробляти проекти ремонтних робіт, технологію і впроваджувати передові методи ремонтів, а також розробляти заходи щодо підвищення строків служби технологічних споруд, установок, вузлів і деталей обладнання;

– розробляти і впроваджувати в життя заходи щодо боротьби з корозією, контролювати витрачання матеріалів на ремонтно-експлуатаційні потреби; – брати участь у розслідуванні аварій і у розробці заходів стосовно їх ліквідації; – проводити облік наявності і руху обладнання, яке знаходиться на балансі дільниці; – розробляти плани організаційно-технічних заходів щодо поліпшення стану експлуатаційної служби і експлуатації обладнання;

– узагальнювати передовий досвід технічної експлуатації обладнання, організовувати обмін досвідом з іншими установами та підприємствами;

– своєчасно складати заявки на матеріали і контролювати економність їх витрачання; – своєчасно оформляти документи на списання обладнання з балансу; – на базі технічної документації і планів технічного розвитку вести роботу стосовно модернізації обладнання;

– розробляти плани розвитку експлуатаційно-механічної бази, розглядати питання щодо проектування, будівництва, реконструкції та модернізації обладнання; – брати участь у розробці планів комплексної механізації та контролю за ефективним використанням машин і обладнання, розробляти та доводити ліміти води до структурних підрозділів;

– надавати допомогу раціоналізаторам і винахідникам з поліпшення технічної експлуатації та обслуговування обладнання;

– забезпечувати протипожежну безпеку, охорону праці, промсанітарію, благоустрій території, екологічну безпеку.

3. Права

Інженер 1-ї категорії має право: – контролювати експлуатацію обладнання, технологічних установок, споруд на механічній дільниці;

– забороняти роботу з обладнанням у випадках грубого порушення правил технічної експлуатації, незадовільного стану, непідготовленості обслуговуючого персоналу і загрози аварій чи нещасних випадків;

– відключати обладнання, залишене в кінці робочого дня, неприбране чи не змащене; – брати участь у розробці у встановленому порядку системи преміювання працівників відділу;

– представляти університет у вищих та інших організаціях при розгляді питань технічного стану обладнання та його експлуатацію, в окремих випадках - при наявності доручення; – розробляти і представляти на затвердження посадові інструкції на працівників механічної дільниці.

4. Відповідальність

Інженер 1-ї категорії несе відповідальність за: – організацію на підприємстві планів технічної експлуатації обладнання, технологічних споруд та установок;

– додержання установлених строків простою обладнання в ремонті; – неправильне використання та завантаження ремонтної майстерні, яка йому підпорядкована;

– розробку та здійснення заходів щодо поліпшення експлуатації й ремонту обладнання, технологічних споруд і установок;

– невиконання плану технічної експлуатації обладнання;

– несвоєчасне замовлення матеріалів і комплектуючих виробів, необхідних для експлуатації сантехобладнання;

– стан трудової дисципліни, дотримання правил техніки безпеки, промсанітарії, пожежної безпеки працівниками відділу та благоустрій закріпленої території; – своєчасну здачу металолому і відпрацьованих нафтопродуктів; – своєчасне виконання замовлень по механізованій дільниці; – контроль за витратами води, тепла та газу механізованою дільницею; – оформлення документів на викиди шкідливих речовин у навколишнє середовище.