Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція інженера 1 категорії відділу капітального будівництва

1. Загальні положення

Інженер 1 категорії (надалі інженер технічного нагляду) призначається та звільняється з посади наказом ректора за поданням зав. відділу капітального будівництва та проректора з АГР для здійснення технічного нагляду за будовами, входить до складу відділу капітального будівництва (ВКБ), реєструється в державній інспекції архітектурно-будівельного нагляду, є відповідальним представником замовника на будівництво.

При здійсненні технічного нагляду за великопанельним будівництвом, а також за будівництвом об'єктів на ґрунтах, які осідають, інженер повинен мати посвідчення про закінчення відповідних семінарів з даного виду будівництва. Інженеру технічного нагляду забороняється: – виконувати будь-які роботи щодо проектування та складання кошторисів з усіх підрядних ВКБ будовах;

– самостійно вносити зміни в затвердженні проекти будівництва; – працювати за сумісництвом у будівельних організаціях, які ведуть піднаглядні будови. Інженер технічного нагляду у своїй практичній діяльності керується діючим законодавством стосовно будівництва (ДБН), наказами та інструкціями Міністерств інвестицій, економіки, фінансів, Кабінету Міністрів України та вказівками начальника ВКБ.

Інженер технічного нагляду приймається і звільняється з роботи наказом першого проректора за поданням начальника відділу, а також безпосередньо підпорядкований начальнику відділу.

2. Обов'язки

Інженер по технічному нагляду зобов'язаний: – оформляти рішення відповідних державних адміністрацій на проектно-пошукові роботи та будівництво нових об'єктів;

– оформляти будівельний паспорт та архітектурно-будівельне завдання; – замовляти та одержувати від відповідних експлуатаційних та підрядних організацій вихідні дані для проектно-кошторисної документації;

– передавати підрядним організаціям проектно-кошторисну документацію в повному обсязі зі штампом "Виробництво робіт дозволено";

– вести листування з проектними, експлуатаційними організаціями та відомствами щодо підконтрольного об'єкта;

– оформляти відведену земельну ділянку під забудову підрядній організації за актом з розбивкою та закріпленням основних осей споруди й рекерів;

– забезпечувати своєчасне оформлення юридичної та технічної документації на знесення будівель, перекладку підземних комунікацій і мереж з-під плями забудови та збереження зелених насаджень на будівельному майданчику;

– оформляти для будівництва дозвіл на користування водою, газом, теплом, електроенергією, телефоном, радіо від експлуатаційних організацій на період будівництва, погоджувати з відповідними організаціями питання, пов'язані з монтажем, випробуванням і реєстрацією устаткування;

– постійно вести технічний нагляд за якісним виконанням будівельних, монтажних і спеціальних робіт згідно зі затвердженою документацією та ДБН на виробництво та приймання виконаних робіт;

– перевіряти наявність паспортів на конструкції та матеріали поставки підрядника, складати акти вибіркових перевірок і періодично контролювати лабораторні випробування матеріалів на якість;

– разом з підрядником оформляти акти на скриті роботи відразу ж після їх закінчення. При великопанельному будівництві приймання робіт виконувати поетапно, складати відповідні акти про правильність виконання монтажу основних конструктивних елементів, а також відповідності проектних відміток перекриття, осі, зварювальних з'єднань, стиків, швів та антикорозійних заходів;

– контролювати своєчасне і правильне ведення загального й спеціального журналів робіт. При наявності дефектів і відхилень від проекту - відмічати у журналі та давати конкретні вказівки щодо їх ліквідації;

– виконувати обмір та приймання обсягів виконаних робіт від підрядника в строки, обумовлені контрактом;

– контролювати своєчасне виконання вказівок і рекомендацій авторського нагляду, Головкиївархітектури та природоохоронних організацій;

– сприяти заходам, які скорочують строки будівництва та здешевлюють його, не погіршуючи надійності та якості об'ємно-планувального й архітектурного рішення будов; – спільно з підрядними організаціями виконувати прийом-передачу інженерних мереж, споруд експлуатаційним організаціям.

3. Права

Інженер технічного нагляду має право: – вимагати від будівельних організацій виконання робіт у повній відповідності із затвердженою проектно-кошторисною документацією, чіткого виконання ДБН і ТУ експлуатаційних організацій;

– забороняти будівельним організаціям застосовувати будівельні матеріали, деталі та конструкції, що не відповідають вимогам ДБН і ТУ;

– вносити до загального журналу виробництва робіт зауваження та вказівки щодо якості будівництва, а також стосовно відхилень, які мали місце в ході будівництва; – оплачувати роботи, виконані з відхиленням від затвердженої документації або виконані зі застосуванням неякісних матеріалів та конструкцій;

– при виникненні аварійних ситуацій в ході будівництва, негайно ставити до відома проектну організацію, Головкиївархітектуру, ректорат університету та вживати необхідних заходів щодо їх ліквідації;

– вимагати від будівельних організацій утримання будівельного майданчика в належному стані.

4. Відповідальність

Інженер технічного нагляду несе відповідальність за: – прийняті від будівельних організацій роботи, виконані з відхиленням від затвердженого проекту;

– оформлення фіктивних актів на скриті роботи, а також за несвоєчасне оформлення актів на скриті роботи;

– оформлення будівельним організаціям зайвих коштів, внаслідок неправильного актування і вартості виконаних робіт;

– протягом 3-х років із дня вводу об'єктів у експлуатацію, інженер технічного контролю несе відповідальність за належний стан конструктивних елементів своїх об'єктів.