Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція інженера 1 категорії відділу метрології та стандартизації

1. Загальні положення

На посаду інженера І категорії приймаються особи, які мають вищу освіту і стаж роботи із спеціальності. Зараховується на посаду, переміщається і звільняється з посади ректором за поданням проректора з організаційної та наукової роботи. Працює під безпосереднім керівництвом завідувача відділу.

2. Обов'язки

Інженер І категорії зобов'язаний: – проводити роботи з впровадження державних і відомчих стандартів і нормативних документів;

– здійснювати перевірку додержання виконавцями НДР стандартів, норм і правил; – брати участь у розробці методик виконання вимірювань і дослідів; – здійснювати комплектацію пакета стандартів, норм і правил та заносити зміни до них; – забезпечувати підготовку наукових приладів до періодичної повірки в органах Держстандарту України;

– виконувати ремонт приладів і обладнання, що використовується в наукових дослідженнях;

– підвищувати свою кваліфікацію; – додержуватись трудової дисципліни, правил техніки безпеки.

3. Права

Інженер І категорії має право: – вимагати від керівників структурних підрозділів університету матеріали й відомості, які необхідні для виконання службових обов'язків;

– давати обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень стандартів, норм і правил; – вносити пропозиції щодо організації проведення робіт у галузі стандартизації.

4. Відповідальність

Інженер І категорії несе відповідальність за: – впровадження державних і відомчих стандартів, норм і правил в університеті; – збереження інструментів, приладів і технічної документації, що знаходиться в його розпорядженні.