Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція інженера 1 та 2 категорії відділу головного механіка НАУ

1. Загальні положення

Інженер 1 та ІІ категорій ВГМ НАУ здійснює інженерний нагляд за експлуатацією систем водопроводу, каналізації, опалення, ліфтів та газового обладнання.

Інженер 1 та ІІ категорій призначається та звільняється з роботи наказом першого проректора університету за поданням головного механіка.

2. Обов'язки

Інженер 1 та ІІ категорій зобов'язаний:

Забезпечувати правильну технічну експлуатацію і безперебійну роботу всього сантехнічного обладнання, опалювальних й водопровідних мереж, ліфтів та нагляд за газовим обладнанням;

Розробляти і контролювати графіки ремонту інженерних та комунальних мереж, обладнання, вести облік виконання планів та здійснення контролю за якісним виконанням ремонту обладнання;

Планувати виробництво запчастин, вузлів, обладнання, вести облік запасних деталей у кладових і контролювати їх витрату;

Систематично поповнювати технічну документацію та альбоми креслення запасних деталей до обладнання тощо;

Розробляти проекти ремонтних робіт та технологію, впроваджувати передові методи ремонту а також розробляти заходи щодо підвищення строків служби технологічних споруд, установок, вузлів і деталей обладнання;

Розробляти і впроваджувати в життя заходи стосовно боротьби з корозією, контролювати витрати матеріалів на ремонтно-експлуатаційні потреби;

Брати участь у розслідуванні аварій і у розробці заходів щодо їх ліквідації;

Проводити облік наявності та рух обладнання, яке знаходиться на балансі відділу;

Розробляти плани організаційно-технічних заходів щодо поліпшення стану експлуатаційної служби та експлуатації обладнання;

Узагальнювати передовий досвід технічної експлуатації обладнання, організувати обмін досвідом з іншими підприємствами;

Своєчасно складати заявки на матеріали і контролювати економність їх витрат;

Своєчасно оформляти документи на списання обладнання з балансу;

– на базі технічної документації і планів технічного розвитку вести роботу по модернізації обладнання;

– розробляти плани розвитку експлуатаційно-механічної бази, розглядати завдання з проектування, будівництва, реконструкції та модернізації обладнання; – брати участь у розробці планів комплексної механізації та контролю за ефективним використанням машин і обладнання, розробляти та доводити ліміти витрат води до структурних підрозділів;

– надавати допомогу раціоналізаторам і винахідникам з поліпшення технічної експлуатації та обслуговування обладнання;

– забезпечувати пожежебезпеку, охорону праці, промсанітарію, благоустрій території, екологічну безпеку.

3. Права

Інженер 1 та ІІ категорії має право: – контролювати експлуатацію обладнання, технологічних установок та споруд на кафедрах та інших службах;

– забороняти роботу з обладнанням, грубо порушуючи правила експлуатації, незадовільного стану, непідготовленості обслуговуючого персоналу і загрози аварії чи нещасних випадків;

– відключати обладнання, залишене в кінці робочої зміни, неприбране чи не змащене; – брати участь у розробці в установленому порядку системи преміювання працівників відділу;

– представляти університет у вищих та інших організаціях при розгляді питань технічного стану обладнання і його експлуатацію, в окремих випадках - при наявності доручення. – розробляти і представляти на затвердження посадові інструкції на працівників ВГМ.

4. Відповідальність

Інженер 1 та ІІ категорії несе відповідальність за: – організацію на підприємстві планів технічної експлуатації обладнання, технологічних споруд і установок;

– додержання встановлених строків простою обладнання в ремонті; – неправильне використання і завантаження ремонтної майстерні, яка підпорядкована інженеру;

– розробку і здійснення заходів щодо поліпшення експлуатації та ремонту обладнання, технологічних споруд і установок;

– невиконання плану технічної експлуатації обладнання;

– несвоєчасне замовлення матеріалів і комплектуючих виробів, необхідних для експлуатації сантехобладнання;

– стан трудової дисципліни, дотримання правил техніки безпеки, промсанітарії, пожежної безпеки працівниками відділу та благоустрій закріпленої території; – своєчасну здачу металолому та відпрацьованих нафтопродуктів; – своєчасну підготовку систем опалення до зими та одержання дозволу на включення тепла;

– контроль за витратами води, тепла та газу структурними підрозділами університету та сторонніми споживачами, оформлення документів для бухгалтерських розрахунків зі споживачами; – оформлення документів на викиди шкідливих речовин у навколишнє середовище.