Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція інженера 2 категорії

І. Загальні положення

Інженер ІІ категорії:

1.1. Призначається і звільняється з посади наказом ректора університету за поданням директора відповідного науково-дослідного інституту (НДІ) за погодженням з проректором з організаційної та наукової роботи.

1.2. Підпорядковується директору відповідного НДІ та науковому керівнику теми.

1.3. У своїй роботі керується чинним законодавством України, наказами ректора університету, розпорядженнями проректора з організаційної та наукової роботи, директора відповідного НДІ і наукового керівника теми та посадовою інструкцією.

1.4. Повинен мати вищу освіту і стаж роботи за спеціальністю не менше З років.

2. Обов'язки

Інженер ІІ категорії:

2.1. Бере участь у проведенні наукових досліджень і розробок у межах теми.

2.2. Проводить збір, обробку, аналіз та систематизацію науково-технічної інформації за темою досліджень.

2.3. Бере участь у розробці проектної і робочої технічної документації, оформленні завершених науково-дослідних та проектних робіт.

2.4. Бере участь у впровадженні результатів наукових досліджень у виробництво.

2.5. Бере участь у підготовці розділів наукових звітів. Інженер ІІ категорії повинен:

2.6. Знати стандарти, нормативні матеріали з розробки та оформлення технічної документації.

2.7. Володіти сучасними методами і засобами виконання технічних розрахунків та обчислювальних робіт з використанням комп'ютерної техніки.

З. Права Інженер ІІ категорії має право:

3.1. Подавати директору відповідного НДІ та науковому керівнику теми пропозиції щодо тематики наукових досліджень і розробок.

3.2. Вносити науковому керівникові теми пропозиції щодо покращання планування та організації виконання науково-дослідних робіт.

4. Відповідальність

Інженер ІІ категорії несе відповідальність за:

4.1. Якість і терміни виконання науково-дослідних робіт.

4.2. Дотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку університету, техніки безпеки і охорони праці та протипожежного захисту.

4.3. Виконання обов'язків і завдань, покладених на нього посадовою інструкцією.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ Старшого лаборанта

І. Загальні положення

Старший лаборант:

1.1. Призначається і звільняється з посади наказом ректора університету за поданням директора відповідного науково-дослідного інституту (НДІ) за погодженням з проректором з організаційної та наукової роботи.

1.2. Підпорядковується директору відповідного НДІ та науковому керівнику теми.

1.3. У своїй роботі керується чинним законодавством України, наказами ректора університету, розпорядженнями проректора з організаційної та наукової роботи, директора відповідного НДІ і наукового керівника теми та посадовою інструкцією.

1.4. Повинен мати вищу освіту без пред'явлення вимог до стажу роботи або середню освіту і стаж роботи не менше 2 років.

2. Обов'язки

Старший лаборант:

2.1. Бере участь у зборі та обробці науково-технічної інформації під час виконання досліджень.

2.2. Виконує лабораторні аналізи, випробування, вимірювання, а також різні обчислювальні та графічні роботи, пов'язані з тематикою досліджень і розробок.

2.3. Виконує технічну роботу з оформлення наукових звітів.

2.4. Здійснює обробку, систематизацію й оформлення результатів аналізів, випробувань, вимірювань та веде їх облік.

2.5. Здійснює технічне оформлення та облік надходження документів за тематикою досліджень.

2.6. Виконує необхідний комп'ютерний набір, пов'язаний з оформленням наукових звітів за тематикою досліджень.

2.7. Здійснює керівництво підпорядкованими йому лаборантами.

Старший лаборант повинен:

2.8. Знати нормативні та довідкові матеріали з тематики досліджень, методи та засоби виконання технічних розрахунків, обчислювальних і графічних робіт, порядок оформлення наукових звітів та іншої документації з тематики досліджень.

2.9. Володіти сучасними методами проведення аналізів, випробувань та інших видів досліджень з використанням комп'ютерної техніки.

3. Права

Старший лаборант має право:

3.1. Подавати науковому керівнику теми пропозиції щодо порядку обробки та оформлення матеріалів досліджень.

3.2. Вносити науковому керівнику теми пропозиції щодо покращання планування та організації виконання науково-дослідних робіт.

4. Відповідальність

Старший лаборант несе відповідальність за:

4.1. Якість і терміни проведення випробувань, вимірювань та інших видів досліджень.

4.2. Дотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку університету, техніки безпеки і охорони праці та протипожежного захисту.

4.3. Виконання обов'язків і завдань, покладених на нього посадовою інструкцією.