Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція інженера 2-категорії відділу капітального будівництва

1. Загальні положення

Інженер ІІ категорії (інженер з комплектації устаткування) у своїй практичній діяльності керується діючим законодавством, вказівками проректора з АГР, начальника ВКБ, загальною інструкцією ВКБ і безпосередньо підпорядкований начальнику ВКБ. Приймається і звільняється з роботи наказом першого проректора за поданням начальника відділу.

2. Обов'язки

Інженер ІІ категорії зобов'язаний: – звіряти замовлені специфікації з проектом; – вести підготовку та оформлення заявок на поставку устаткування; – вести підготовку опитувальних листів та креслень на виготовлення устаткування; – захищати заявки на матеріали та устаткування поставки замовника у відповідних організаціях з оформленням протоколів поставки;

– своєчасно проводити оплату та реалізацію устаткування, матеріалів, здачу обмінної тари організаціям-постачальникам;

– організовувати вивезення та розвантаження вантажів із залізничних станцій; – вести облік устаткування і матеріалів з розбивкою їх на об'єкти; – своєчасно передавати устаткування в монтаж і складати відповідні акти; – брати участь у випробуваннях устаткування до початку пусконалагоджувальних робіт; – контролювати роботу складських приміщень: облік і збереження матеріальних цінностей, охорона та утримання території у належному стані тощо.

3. Права

Інженер по комплектації устаткування має право: – перевіряти устаткування на комплексність та якість. У разі поставки не комплексного устаткування вимагати від організації-постачальників його зміни або доукомплектування; – підписувати та оформляти протоколи і товарно-транспортні документи на поставку устаткування.

4. Відповідальність

Інженер з комплектації устаткування несе відповідальність за: – поставку на об'єкт комплексного устаткування та матеріалів відповідно до вимог проекту;

– роботу складських приміщень щодо обліку та зберігання матеріальних цінностей; – своєчасну комплектацію об'єктів устаткуванням і матеріалами поставки замовника; – організацію праці в складських приміщеннях і технічну безпеку.