Посадові інструкції навчальних закладів
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

1. Загальні положення

Виконує роботи з профілактики і ремонту ТЗ, встановлених у лабораторіях і аудиторіях. Підпорядковується начальнику відділу та завідувачу лабораторії. Кваліфікаційні вимоги - вища або середньо-спеціальна освіта.

2. Обов’язки

Інженер лабораторії ремонту ТЗ зобов'язаний: – здійснювати обслуговування, профілактичний ремонт, встановлених в аудиторіях університету, згідно із замовленнями кафедр;

– контролювати роботу обладнання та ТЗ на кафедрах, вживати заходи щодо забезпечення їх працездатності і збереження;

– постійно працювати над підвищенням своєї виробничої кваліфікації; – вносити пропозиції щодо конструктивного та експлуатаційного вдосконалення ІТЗ, які використовуються в НАУ;

– проводити інструктаж персоналу кафедр з правил експлуатації ТЗ і надавати в процесі експлуатації допомогу;

– вести облік робіт, які виконуються, аналізувати і усувати причини несправностей апаратури;

– надавати допомогу в купівлі й впровадженні у навчальний процес нових ТЗ, які випускаються промисловістю; – допомагати викладачам в організації досліджень з виявлення ефективності ТЗ.

3. Права

Інженер лабораторії ремонту ТЗ має право: – перевіряти правильність експлуатації ТЗ;

– про всі порушення повідомляти завідувача лабораторії та відповідної кафедри; – брати участь у прийманні виготовлених і тих, що здаються в експлуатацію, ТЗ;

– вносити пропозиції щодо вдосконалення ТЗ та їх експлуатації.

4. Відповідальність

Інженер лабораторії ремонту ТЗ несе відповідальність за: – своєчасне і якісне обслуговування ТЗ; – дотримання правил з техніки безпеки, виробничої санітарії й протипожежної безпеки.

Посадова інструкція інженера лабораторії ремонту ТЗ - 4.0 out of 5 based on 1 vote