Посадові інструкції навчальних закладів

1.Загальні положення

Інженер-електрик організовує та забезпечує експлуатацію і технічне обслуговування електромереж, які знаходяться на балансі університету, електродвигунів, електрообладнання та внутрішніх електропроводок, раціональне використання електроенергії й дотримання правил охорони праці та техніки безпеки.

Доручення інженера-електрика, пов'язані з виконанням його обов'язків, - обов'язкові для всіх підлеглих йому робітників; відносно експлуатації й технічного обслуговування електромереж та електрообладнання - обов'язкові для виконання керівниками і спеціалістами всіх виробничих підрозділів.

Інженер-електрик призначається на роботу і звільняється з неї наказом першого проректора за поданням головного енергетика. Підпорядковується головному енергетику.

Інженеру-електрику підпорядковані електромонтери та електромеханіки.

2. Обов'язки

Інженер-електрик зобов'язаний: – організовувати експлуатацію та своєчасний ремонт електрообладнання; – брати участь у розробці планів електрифікації та використанні електроенергії виробничими підрозділами і об'єктами;

– розробляти та подавати на затвердження головному енергетику графіки проведення профілактичних оглядів, організовувати своєчасний ремонт електрообладнання; – брати участь у складанні заявок на придбання запасних частин, інструменту та інших електроматеріалів;

– контролювати та забезпечувати зберігання матеріалів, електроустановок і електрообладнання, керуючись встановленими правилами й нормами технічної експлуатації; – складати акти на списання техніки і подавати їх на затвердження; – проводити виховну роботу серед робітників, своєчасно розглядати їхні пропозиції та скарги;

– забезпечувати ведення технічної документації, складання і представлення звіту в установленому порядку;

– проводити інструктаж і забезпечувати дотримання правил з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки;

– активно брати участь у пропаганді та реалізації рішень уряду;

– організовувати підготовку для підвищення технічних знань серед електромонтерів і електромеханіків.

3. Права

Інженер-електрик має право: – давати вказівки керівникам і спеціалістам підрозділів з експлуатації електрообладнання;

– при необхідності призупинити виконання технічно не грамотних розпоряджень з спеціальних питань, бракувати неякісно виконані роботи, вимагати їхньої переробки; – забороняти експлуатацію електрообладнання, стан якого потребує проведення ремонту чи загрожує безпеці працюючих;

– не допускати до роботи осіб, які не мають кваліфікаційних посвідчень та осіб, які не пройшли інструктаж з техніки безпеки;

– не допускати до роботи осіб, які порушують правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок, електромереж;

– подавати головному енергетику пропозиції щодо набору та звільнення особового складу електромонтерів і електромеханіків.

4. Відповідальність

Інженер-електрик несе відповідальність за: – організацію на закріпленій ділянці планово-попереджувальних ремонтів і правильну експлуатацію електрообладнання;

– своєчасне замовлення електроматеріалів для виконання електротехнічних робіт; – виконання заходів з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки під час виконання робіт та експлуатації електрообладнання;

– своєчасну і якісну підготовку електрообладнання на закріплених дільницях до нового

Навчального року та до зимового періоду;

– дотримання трудової та виробничої дисципліни;

– ведення технічної документації.

– дотримання підлеглими йому робітниками правил техніки безпеки, виробничої

Санітарії та пожежної безпеки;

– раціональне використання електричної енергії.