Посадові інструкції навчальних закладів

1.Загальні положення

Інспектор відділу кадрів по заочній освіті призначається і звільняється наказом ректора університету за поданням начальника відділу кадрів. Підпорядкований начальнику відділу кадрів.

2. Обов'язки

Інспектор відділу кадрів по заочній освіті зобов'язаний: – приймати особові справи з приймальної комісії, перевіряти їх на наявність всіх необхідних документів;

– по кожному наказу робити витяги з наказів, розкладати по особових справах разом з заявами та іншими документами, після перевідного наказу розкладати довідки з місць роботи;

– готувати та здавати особові справи в архів; – готувати всіх необхідні бланки по відділу.