Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Інспектор по кадрах призначається і звільняється з роботи наказом ректора університету за поданням проректора з організаційної та наукової роботи. У своїй роботі керується кодексом законів про працю України, вищої школи, наказами та розпорядженнями ректора, проректора з організаційної та наукової роботи, вказівками начальника відділу кадрів, положенням про науково-дослідну частину та цією посадовою інструкцією.

2. Обов'язки

Інспектор по кадрах зобов'язаний: – проводити оформлення особових справ;

– проводити ведення й оформлення трудових книжок, підготовку та передачу особових справ звільнених з роботи працівників в архів; – проводити друкування проектів-наказів; – проводити реєстрацію трудових книжок.

3. Права

Інспектор по кадрах має право: – здійснювати контроль за дотриманням співробітниками науково-дослідної частини правил внутрішнього розпорядку НАУ.

4. Відповідальність

Інспектор по кадрах несе відповідальність за збереження та правильне ведення особових справ та трудових книжок.