Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Комендант навчального корпусу призначається наказом ректора НАУ за поданням проректора з АГР, він керується посадовою інструкцією, наказами та розпорядженнями ректора і проректора з АГР.

Комендант безпосередньо підпорядкований заступнику проректора з АГР із загальних питань, а щодо внутрішнього розпорядку в навчальному корпусі - декану факультету та його заступнику з господарської роботи.

Коменданту підпорядковані прибиральниці, двірники, столяри, гардеробники, садівники, які є в штатному розкладі. Він є матеріально відповідальною особою і забезпечує збереження та правильну експлуатацію будівель і майна.

Виконання вимог коменданта навчального корпусу з вирішення питань господарської діяльності є обов'язковим для завідуючих кафедрами і лабораторіями, керівників малих підприємств, приватних фірм та інших осіб, які знаходяться в навчальному корпусі.

2. Обов'язки

Комендант зобов'язаний: – досконало знати свій об'єкт та закріплену за ним територію, технологію виконання робіт, правила пожежної безпеки, охорони праці, техніки безпеки та промислової санітарії, інструкцію на випадок пожежі; – мати в наявності плани поверхів та плани евакуації людей і майна на випадок пожежі та іншого стихійного лиха;

– підбирати кандидатури працівників обслуговуючого персоналу на вакантні посади, подавати пропозиції проректору з АГР щодо співбесіди з ними та готувати їх до виконання обов'язків;

– утримувати в належному санітарному стані майно АГЧ, будівлі та закріплену територію (дільниці доріг, тротуарів, автобусні зупинки, газони, квітники та дерева); – контролювати роботу вентиляції, електрогосподарства, водозабезпечення, опалення, каналізації. У випадку неполадок у роботі цих систем робити замовлення інженеру-диспетчеру університету та контролювати їх усунення;

– укомплектовувати навчальні аудиторії та службові приміщення меблями й інвентарем згідно з встановленими нормами, закріпляти їх за відповідними співробітниками деканатів, кафедр та лабораторій;

– до 1 грудня щорічно подавати замовлення начальнику АГЧ на придбання майна, матеріалів, інвентаря на наступний рік згідно з діючими нормами; поточні замовлення подавати в разі необхідності;

– вишукувати можливості для виготовлення або придбання майна та інвентаря за рахунок коштів факультетів;

– своєчасно оформляти документи та списувати майно, яке не підлягає ремонту; – складати разом із заступником декана з господарської роботи перелік робіт з поточного ремонту навчальних корпусів, пішохідних доріжок, тротуарів, інших об'єктів факультету, погоджувати їх з інженером з технагляду і до 20 грудня подавати головному інженеру університету;

– при великих снігопадах разом з деканом факультету силами студентів проводити очистку від снігу м'яких покрівель будинків, тротуарів, доріг;

– контролювати в корпусі протипожежний стан, готовність пожежного інвентаря, пожежних канатів і джерел водопостачання для гасіння пожежі, за наявності в них несправностей подавати замовлення на ремонт та їх усунення головному механіку та інженеру з пожежної безпеки НАУ;

– виконувати накази і вказівки ректора, інших керівників університету, пожежних, з охорони праці та санітарних інспекцій (ревізій) щодо покращання роботи навчального корпусу; – контролювати роботу технічного персоналу, складати графіки прибирання (чергування) прибиральниць, забезпечувати вчасне заміщення відсутніх працівників; – проводити інструктаж підпорядкованих йому працівників щодо заходів з пожежної безпеки, охорони праці та техніки безпеки згідно з встановленими правилами та строками проведення;

– контролювати якість проведення капітального та поточного ремонту у навчальному корпусі та візувати акт приймання виконаних робіт; – забезпечувати збереження отриманих матеріальних цінностей; – вести табельний облік робочого часу для нарахування заробітної плати підпорядкованим співробітникам;

– вести облік матеріальних цінностей, отриманих зі складу;

– щорічно до 1 листопада проводити інвентаризацію майна АГЧ та щоквартальну звірку з матеріальним відділом бухгалтерії університету.

3. Права

Комендант навчального корпусу має право: – давати вказівки обслуговуючому персоналу корпусу щодо виконання господарських операцій;

– вимагати від усіх осіб, які знаходяться у навчальному корпусі, беззаперечного виконання правил внутрішнього розпорядку, наказів ректора та розпоряджень адміністрації університету, подавати доповідні записки (акти) на всі грубі порушення даних правил проректору з АГР та доповідати декану факультету;

– подавати проректору з АГР у встановленому порядку матеріали щодо стягнення з винних осіб вартості втраченого або пошкодженого майна, обладнання та будівель; – клопотати перед адміністрацією НАУ про покарання підлеглих йому працівників за порушення правил трудової угоди і невиконання покладених на них трудових зобов'язань; – подавати списки підпорядкованих працівників навчального корпусу до заохочення за високі досягнення в роботі.

4.Відповідальність

Комендант несе відповідальність за: – вчасну підготовку корпусу о навчального року, а також щоденну санітарну підготовку до початку занять (не пізніше 8.15);

– утримання у відповідному санітарно-технічному стані будівель, газонів, квітників, дерев на закріпленій території, збереження меблів та іншого майна АГЧ, яке в них знаходиться; – протипожежний і санітарний стан навчальних корпусів та закріпленої території; – дотримання правил з охорони праці, техніки безпеки та промислової санітарії, трудової дисципліни підпорядкованих йому працівників.