Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція старшого лаборанта

1. Загальні положення

Лаборант (старший лаборант) кафедри зараховується на роботу і звільняється наказом ректора університету за поданням завідувача кафедри та деканом факультету. Адміністративно підпорядковується завідувачу кафедри, функціонально - завідувачу лабораторіями. На посаду лаборанта (старшого лаборанта) кафедри, як правило, призначається особа, яка має вищу освіту.

2. Обов'язки

Лаборант кафедри зобов'язаний: – виконувати разом з викладачами планову навчальну роботу в лабораторіях, брати участь у підготовці і проведенні лабораторних робіт, підготовці наочних посібників, естетичному оформлені робочих місць;

– стежити за належним використанням і збереженням обладнання, приладів, інструментів тощо;

– готувати препарати, матеріали, контрольно-вимірювальні прилади та інше, необхідне для здійснення навчального процесу;

– постійно стежити за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежних правил, промислової санітарії в закріплених лабораторіях; – підвищувати свої професійні і теоретичні знання;

– надавати допомогу викладачам у підготовці необхідного ілюстративного матеріалу та наочного приладдя для практичних і лабораторних робіт, а в разі необхідності - брати участь у їх проведенні;

– надавати допомогу науковим співробітникам кафедри, аспірантам, магістрам у підготовці та проведенні експериментів, виготовленні необхідного обладнання.

3. Права

Лаборант кафедри має право: – проявляти ініціативу щодо покращення стану лабораторій; ·– брати участь у науково - дослідній роботі кафедри.

4. Відповідальність

Лаборант кафедри несе відповідальність за: – стан закріплених приміщень, дотримання протипожежних заходів, правил техніки безпеки, промислової санітарії;

– збереження та належний стан обладнання, приладів, інструментів, навчальних та наочних посібників, методичних вказівок тощо; – забезпечення робото здатності закріплених лабораторій.

осадова інструкція старшого лаборанта - потрібно підписати  та затвердити.