Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Лаборант приймається на роботу і звільняється з неї наказом першого проректора за поданням завідувача лабораторії із погодженням з директором Ботанічного саду.

Підпорядковується безпосередньо завідувачу лабораторії, до якої належить згідно з штатним розкладом.

Функціонально підпорядкований старшому лаборанту.

2. Обов'язки

Лаборант зобов'язаний: – виконувати роботи із збереження, охорони, догляду за деревними, квітковими та трав'яними рослинами в дендрарії, дендропарку, теплиці, квітниках; – здійснювати збирання, переробку, ратифікацію насіння деревних та квіткових рослин; – здійснювати висів, садіння та догляд за рослинами в інтродукційному розсаднику, дендрарії, дендропарку, теплиці, квітниках Ботанічного саду і на території НАУ; – ремонтувати металеву огорожу, бесідки, водостічний лоток, водопровідно-паливну систему, садовий інвентар та інструмент;

– вести боротьбу із шкідниками та хворобами деревних і квіткових рослин; – виконувати різні доручення завідувача лабораторії, старшого лаборанта, які пов'язані з роботою лабораторії;

– дотримуватись правил з техніки безпеки, протипожежної охорони, санітарного стану приміщень, закріплених за Ботанічним садом; – брати участь у проведенні навчальних практик, робіт із студентами НАУ.

3. Права

Лаборант має право: – вносити пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу; – контролювати використання обладнання, інвентаря, навчальних колекцій, гербаріїв, навчальної літератури.

4. Відповідальність

Лаборант несе відповідальність за: – збереження закріпленого за ним обладнання, приладів, інструментів, майна та ін.; – план вирощування деревних і квіткових рослин для потреб Ботанічного саду та озеленення території НАУ;

– збереження, охорону, догляд за деревними, квітковими, трав'янистими рослинами, які ростуть на території Ботанічного саду;

– за порушення трудового законодавства, посадової інструкції, розпорядку дня НАУ; – за дотримання вимог з охорони праці на відповідних роботах та протипожежної безпеки на об'єктах НАУ.