Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Лаборант науково-методичної лабораторії зараховується на роботу і звільняється з роботи наказом ректора за поданням начальника навчальної частини і завідувача лабораторією. Адміністративно лаборант підпорядковується завідувачу науково-методичною лабораторією.

2. Обов'язки лаборанта

Лаборант науково-методичної лабораторії зобов'язаний: – реєструвати кореспонденцію; – зберігати ділову документацію;

– друкувати матеріали, підготовлені доцентами-методистами лабораторії; – збирати інформацію у навчальних підрозділах і службах університету, своєчасно передавати їм інформацію і документацію;

– надавати допомогу доцентам-методистам в організації і проведенні науково-методичних конференцій, семінарів, студентських олімпіад тощо; – підвищувати свої професійні і теоретичні знання;

– слідкувати за належним станом і збереженням закріпленого за лабораторією майна; – дотримуватися правил техніки безпеки, протипожежних правил, промислової санітарії;

– вести табель виходу співробітників лабораторії на роботу; – складати заявки та забезпечувати надходження витратних матеріалів.

3. Права лаборанта

Лаборант науково-методичної лабораторії має право: – бути присутнім на науково-методичних конференціях, семінарах, засіданнях, де розглядаються питання роботи лабораторії; – брати участь у науково-дослідній роботі лабораторії; – проявляти ініціативу щодо покращання стану роботи.

4. Відповідальність лаборанта

Лаборант науково-методичної лабораторії несе відповідальність за: – стан закріплених за лабораторією приміщень, дотримання правил техніки безпеки, протипожежних заходів, промислової санітарії;

– дотримання правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни; – своєчасне і якісне виконання обов'язків.