Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція майстра виробничого навчання

1. Загальні положення

Майстер виробничого навчання кафедри зараховується на роботу і звільняється наказом ректора університету за поданням завідувача кафедри та деканом факультету. Адміністративно підпорядковується завідувачу кафедри, функціонально - завідувачу лабораторіями. На посаду майстра виробничого навчання кафедри, як правило, призначається особа, яка має вищу освіту.

2. Обов'язки

Майстер виробничого навчання кафедри зобов'язаний: – виконувати планову навчальну роботу в лабораторіях, брати участь у підготовці і проведенні лабораторних робіт, підготовці наочних посібників, естетичному оформлені робочих місць;

– стежити за належним використанням і збереженням обладнання, приладів, інструментів тощо;

– готувати препарати, матеріали, контрольно-вимірювальні прилади та інше, необхідне для здійснення навчального процесу;

– постійно стежити за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежних правил, промислової санітарії в закріплених лабораторіях (виробничих дільницях); – підвищувати свої професійні та теоретичні знання;

– надавати допомогу викладачам у підготовці необхідного ілюстративного матеріалу, підготовці наочного приладдя для практичних і лабораторних робіт, а в разі необхідності - брати участь у їх проведенні;

– надавати допомогу науковим співробітникам кафедри, аспірантам, магістрам у підготовці та проведенні експериментів, виготовленні необхідного обладнання; – забезпечувати роботу закріпленої за ним майстерні по ремонту обладнання лабораторій.

3. Права

Майстер виробничого навчання кафедри має право: – проявляти ініціативу щодо покращання стану лабораторій; – брати участь у науково - дослідній роботі кафедри.

4. Відповідальність

Майстер виробничого навчання кафедри несе відповідальність за:

– стан закріплених приміщень, дотримання протипожежних заходів, правил техніки безпеки, промислової санітарії;

– збереження та належний стан обладнання, приладів, інструментів, навчальних посібників і методичних вказівок, наочних посібників тощо;

– забезпечення роботи закріпленої майстерні (лабораторії, виробничої дільниці).