Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Майстер виробничого навчання навчає студентів практичному водінню автомобіля, забезпечує технічне обслуговування і поточний ремонт закріпленого за ним автомобіля. Призначається із числа осіб, які мають середню технічну освіту, посвідчення водія-інструктора. Приймається та звільняється від роботи в установленому порядку наказом першого проректора за поданням завідувача кафедрою та гаражем. Підпорядкований у повсякденній роботі завідувачу кафедрою, навчальним гаражем та механіку.

2. Обов'язки

Майстер виробничого навчання зобов'язаний: – навчати студентів водінню, технічному обслуговуванню і поточному ремонту автомобілів відповідно до програми;

– виконувати всі вимоги правил дорожнього руху, положення з експлуатації автомобільного парку та організації навчальної їзди;

– постійно підвищувати кваліфікацію, відвідувати заняття на курсах з програми підготовки майстрів виробничого навчання;

– вести навчальну документацію з практичного водіння автомобілів; – бережливо відноситись до довіреної техніки, обладнання та підтримання санітарно-екологічного стану на прилеглій території і території гаража.

3. Права

Майстер виробничого навчання має право: – усувати окремих студентів від практичних занять після перевірки і попередження про недостатньо самостійну роботу;

– ставити питання перед завідувачем кафедрою про недостатню теоретичну підготовку групи студентів і проведення з ними додаткових занять;

– вносити пропозиції керівництву кафедри і навчального гаража з питань поліпшення навчального процесу і експлуатації навчального парку.

4. Відповідальність

Майстер виробничого навчання несе відповідальність за: – якість підготовки студентів і здачу екзаменів у МАІ;

– принесені збитки, якщо закріплений за ним автомобіль пошкоджено з його вини; – передачу керма особам, які не мають посвідчення інструктора та посвідчення на право керування автотранспортним засобом даної категорії;

– передачу керма особам, що знаходяться в стані сп'яніння або під дією наркотичних препаратів;

– втечу з місця дорожньо-транспортної пригоди; – порушення санітарно-екологічного режиму в гаражі та на прилеглій території.