Посадові інструкції навчальних закладів

Методист - посадова інструкція

Загальні положення

Методист навчально-методично-виробничого відділу (надалі Методист) зараховується на роботу і звільняється з неї за наказом ректора університету. Методист безпосередньо підпорядковується проректору. На посаду Методиста призначається особа, яка має вищу освіту та досвід роботи з організації та забезпечення навчального процесу.

У своїй діяльності Методист керується постановами та наказами Міносвіти, наказами ректора, рішеннями вченої ради, розпорядженнями проректора і начальника відділу.

Обов'язки

Методист відділу зобов'язаний: – готувати для міністерств і відомств статистичні звіти щодо організації та забезпечення навчального процесу в вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації; – вести облік випуску та прийому студентів у вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації університету;

– приймати участь у підготовці планово-фінансового звіту;

– щорічно збирати звіти про роботу інститутів, коледжів і технікумів для узагальнення звітності по навчальній роботі університету.

Права

Методист має право: – вносити пропозиції щодо поліпшення роботи відділу;

– вимагати від проектора та ректорів (директорів) вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації університету інформацію щодо організації та забезпечення навчального процесу в цих закладах та університеті;

– співпрацювати з відділом кадрів, планово-фінансовим відділом, відділом проректора-головного вченого секретаря, вищими навчальними закладами І-ІІІ рівнів акредитації НАУ для забезпечення виконання своїх обов'язків.

Відповідальність

Методист відділу несе відповідальність за: – збереження державного майна, закріпленого за відділом;

– своєчасне подання інформації про навчально-методичну роботу, контингент студентів та науково-педагогічних кадрів вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації у вищестоящі відділи та організації; – достовірність інформації.

Посадова інструкція методиста - потрібно підписати та затвердити.