Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція методиста відділу виховної роботи та студентських справ

1. Загальні положення

Методист відділу виховної роботи та студентських справ зараховується на роботу і звільняється наказом ректора університету за поданням проректора з навчально - виховної роботи та студентських справ, підпорядковується заступнику проректора з навчально - виховної роботи та студентських справ з питань виховної роботи (завідувачу відділу виховної роботи та студентських справ). У своїй роботі керується чинним законодавством, Статутом НАУ, наказами і розпорядженнями ректора і проректора з навчально-виховної роботи та студентських справ, "Положенням про систему виховної роботи в НАУ" та посадовою інструкцією. На посаду старшого методиста, як правило, призначається особа, яка має вищу педагогічну освіту.

2. Обов'язки

Методист відділу виховної роботи та студентських справ зобов'язаний: – контролювати виконання комплексного плану виховної роботи в університеті; – інформувати кафедри, деканати та інститути університету про проведення науково - методичного семінару наставників студентських груп;

– здійснювати організаційне забезпечення проведення науково – методичного семінару наставників студентських груп;

– здійснювати зв'язки та представництво від відділу в інших вищих навчальних закладах освіти та громадських організаціях;

– здійснювати соціологічні дослідження в студентських колективах; – брати участь у роботі служби психологічного забезпечення виховного процесу; – співпрацювати з відділом кадрів, планово-фінансовим відділом, відділом проректора-головного вченого секретаря, для забезпечення виконання своїх обов'язків.

3. Права

Методист відділу виховної роботи та студентських справ має право: – вимагати від співробітників деканатів, кафедр інформацію щодо організації та забезпечення виховного процесу в університеті;

– доручати співробітникам деканатів, кафедр збір статистичної інформації щодо виховної роботи з студентами;

– контролювати плани виховної роботи на факультетах;

– вимагати від наставників виконання затвердженого плану виховної роботи зі студентами в позанавчальний час в обсягах робочого часу, які передбачені планом та штатним розкладом навчального року; – вносити пропозиції щодо покращання організації виховної роботи.

4. Відповідальність

Методист відділу виховної роботи та студентських справ несе відповідальність за: – виконання обов'язків та використання прав, передбачених цією посадовою інструкцією.

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Методист відділу виховної роботи та студентських справ взаємодіє з заступниками деканів з виховної роботи університету, кафедрами загально університетського підпорядкування, та іншими підрозділами для забезпечення ефективності виховної роботи.