Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція методиста диспетчерської навчальної частини

1. Загальні положення

Методист диспетчерської навчальної частини (далі Методист) зараховується на роботу і звільняється наказом ректора університету за поданням проректора з навчальної роботи і начальника навчальної частини. Адміністративно методист підпорядковується завідувачу диспетчерської. На посаду методиста, як правило, призначається особа, яка має вищу освіту.

2. Обов'язки

Методист зобов'язаний: – збирати навчальні плани підготовки фахівців в університеті за денною формою навчання;

– збирати інформацію про розподіл педагогічного навантаження між кафедрами університету;

– готувати на спеціальних бланках розклад занять для фахівців денної форми навчання, підготовка яких здійснюється в університеті;

– здійснювати постійний контроль за дотриманням розкладу занять студентів денної форми навчання;

– оперативно вносити зміни до розкладу занять фахівців денної форми навчання, керуючись виробничою ситуацією.

3. Права

Методист має право: – вносити пропозиції щодо змін у забезпеченні аудиторним фондом; – вносити пропозиції щодо покращання розкладу занять студентам денної та заочної форм навчання.

4. Відповідальність

Методист несе відповідальність за: – своєчасність і якість підготовки розкладу занять для студентів денної форми навчання; – ефективне використання аудиторного фонду університету студентами денної форми навчання.