Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція механіка гаража

1. Загальні положення

На посаду механіка навчального гаража призначаються особи, які мають середню технічну освіту та досвід практичної роботи з технічного обслуговування й ремонту автомобілів.

Механік навчального гаража є матеріально-відповідальною особою, яка відповідає за технічний стан транспортних засобів і забезпечення технічної експлуатації автомобільного парку, закріпленого за ним підрозділу. Він підпорядковується безпосередньо завідувачу кафедрою та завідувачу навчального гаража. Приймається та звільняється з роботи наказом першого проректора за поданням проректора з АГР.

2. Обов'язки

Механік навчального гаража зобов'язаний: – забезпечувати постійний щоденний контроль за своєчасним виходом на лінію автомобілів у технічно-справному стані, який відповідає вимогам безпеки дорожнього руху; – планувати й забезпечувати виконання планів технічного обслуговування та ремонту автомобілів, агрегатів і обладнання;

– забезпечувати й контролювати виконання вимог техніки безпеки й пожежної безпеки при виконанні робіт на постах технічного обслуговування заправки машин та утримання території в належному санітарному стані;

– своєчасно планувати потребу автопарку в запасних частинах, їх одержання та доставку на склад;

– організовувати облік витрат запасних частин, агрегатів, шин, акумуляторів, обладнання та паливно-мастильних матеріалів;

– забезпечувати заміну та списання автомобілів, агрегатів, обладнання, які відпрацювали амортизаційний строк, вести суворий контроль за пломбуванням спідометрів; – виконувати обов'язки завідувача навчальним гаражем на період його відсутності.

3. Права

Механік навчального гаража має право: – забороняти виїзд з гаража зіпсованих автомобілів;

– усувати від роботи водіїв, майстрів виробничого навчання та студентів, які допускають грубі порушення вимог техніки безпеки та правил дорожнього руху, появу на роботі у нетверезому стані;

– брати участь у перевірці кваліфікації водіїв і майстрів виробничого навчання, які оформляються на роботу;

– представляти до заходів адміністративного впливу водіїв, які допускають порушення правил технічної експлуатації автомобілів, правил дорожнього руху та розпломбування спідометрів;

– представляти до заохочення водіїв та майстрів виробничого навчання за добросовісну працю й успішне виконання завдань.

4. Відповідальність

Механік навчального гаража несе відповідальність за: – своєчасний випуск на лінію автомобілів, які не задовольняють вимог безпеки дорожнього руху;

– незадовільний стан техніки безпеки й виробничої санітарії в приміщеннях гаража, на постах технічного обслуговування, заправки машин та на закріпленій території; – порушення обліку й збереження запасних частин, агрегатів, шин, акумуляторів, ПММ та інших матеріалів.

Посадову інструкцію механіка гаража - потрібно підписати  та затвердити.