Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Підпорядковується безпосередньо проректору з соціально-побутових питань, призначається та звільняється з посади наказом ректора. У своїй роботі керується Постановами Уряду, Житловим Кодексом України і Постановами Київської міської адміністрації та Держадміністрації, наказами ректора та Положенням про відділ. Начальник ЖКВ займає посаду інженера ЖКВ.

2. Обов'язки

Начальник ( інженер) ЖКВ зобов'язаний: – вести картотеку виписки та прописки мешканців будинків, які належать університету; – вирішувати питання санітарно-технічного стану житла; – виписувати довідки;

– здійснювати контроль за своєчасною оплатою мешканцями будинків за квартирну плату та комунальні послуги, керівництво та контроль за роботою підлеглих.

3. Права

Начальник (інженер) ЖКВ має право: користуватись необхідними документами, необхідними для роботи.

4. Відповідальність

Начальник (інженер) ЖКВ несе відповідальність за виконання покладених функціональних обов'язків, передбачених посадовою інструкцією.

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Начальник (інженер) ЖКВ взаємодіє із: – відділом паспортної реєстрації Московського району; – бухгалтерією університету, відділом кадрів, профкомом.