Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Начальник відділу є організатором і виконавцем заходів з організації розробок, разом із іншими начальниками структурних підрозділів університету, мобілізаційних документів на "розрахунковий" рік для забезпечення навчального процесу та виконання науково-дослідних робіт оборонного і народногосподарського значення, бронюванню військовозобов'язаних і призовників, ведення необхідного обліку і представлення звітності в установленому порядку про мобілізаційну підготовку і виконання інших задач вищезазначених органів.

Начальник відділу призначається ректором університету по згоді з Московським РВК м. Києва і підпорядковується безпосередньо ректору. Йому підпорядковані і підзвітні співпрацівники відділу.

У своїй практичній діяльності начальник відділу керується статутом Національного аграрного університету, Положеннями про 2-й відділ, Законами України ''Про Оборону'', ''Про загальний військовий обов'язок і військову службу'', ''Про альтернативну службу'', ''Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку'', Положенням про загальний військовий облік військовозобов'язаних і призовників'', іншими нормативними актами.

2. Обов'язки

Начальник відділу зобов'язаний: – вивчати всі сторони діяльності університету з метою точного і суворого виконання вимог Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", "Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку", а також інших документів, регламентуючих указані питання;

– вимагати від відповідальних посадових осіб довідок на розроблення заходів на "розрахунковий" рік.

3. Права

Начальник відділу має право: – проводити інструктивні наради з: відповідними секретарями прийомних комісій з питань прийому і зарахування в університет військовозобов'язаних і призовників та комендантами і паспортистками гуртожитків університету з питань виконання правил військового обліку військовозобов'язаних і призовників, які проживають у гуртожитках; – вимагати від усіх військовозобов'язаних і призовників письмових пояснень по фактам порушення ними Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу"; перевіряти стан роботи і надавати допомогу у виконанні даних Законів України в організаціях, підприємствах, підзвітних НАУ;

– вимагати від співробітників відділу бездоганного знання своїх обов'язків, дотримування трудової дисципліни; – бути зразком у поведінці.

4. Відповідальність

Начальник відділу несе відповідальність за: – своєчасне і якісне виконання покладених на відділ обов'язків, наказів, розпоряджень ректора, які випливають із Законів України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", "Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку" ', Статуту НАУ; – достовірність даних статистичної інформації, яка щорічно подається в Міністерство агропромислового комплексу України;

– своєчасне і якісне оформлення довідок, повідомлень та встановлення звітності; за організацію праці і стан трудової дисципліни; – своєчасно збирати довідки для розробок заходів на "розрахунковий" рік.