Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Начальник відділу ІТЗ призначається і звільняється з посади наказом ректора за поданням проректора - головного вченого секретаря. На посаду начальника відділу ІТЗ призначається особа, яка має вищу інженерну освіту та стаж роботи у відповідних структурах. Підпорядковується безпосередньо проректорові - вченому секретареві НАУ. У своїй практичній роботі начальник відділу керується Статутом університету, положенням про організацію навчального процесу, постановами Вченої ради університету, наказами Міністерства освіти України та ректора університету, розпорядженнями проректора - головного вченого секретаря.

2. Обов’язки

Начальник відділу ІТЗ зобов'язаний: – здійснювати загальне керівництво відділом ІТЗ і лабораторіями; – проводити виховну роботу в колективі відділу;

– надавати допомогу у складанні річних і перспективних планів впровадження ТЗ у навчальному процесі;

– контролювати збереження і правильність експлуатації ТЗ, переданих для користування кафедрам й іншим структурним підрозділам, оперативно вживати заходи щодо усунення виявлених недоліків;

– здійснювати контроль за виконанням замовлень службами НАУ щодо оснащення навчальних лабораторій і аудиторій комплексними ТЗ; – здійснювати контроль за поданням звітної документації по відділу ТЗ.

3. Права

Начальник відділу ІТЗ має право: – подавати пропозиції проректору щодо подальшого впровадження ТЗ у навчальний процес;

– вимагати від співробітників відділу ІТЗ дотримання трудової дисципліни і виконання ними своїх функціональних обов’язків;

– висловлювати зауваження (догани) по відділу ІТЗ за порушення трудової дисципліни і розпоряджень;

– підбирати і рекомендувати проректору працівників на вакантні посади, передбачені штатним розкладом відділу;

– вносити пропозиції до ректорату щодо заохочення та покарання співробітників відділу ІТЗ, згідно з трудовим законодавством; – формувати оперативні органи управління відділом; – видавати розпорядження по відділу ІТЗ; – формувати робочі групи на пускових об’єктах.