Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Начальник відділу капітального будівництва є організатором та керівником об'єктів перспективного, поточного і перехідного будівництва та інвестиційного впровадження і освоєння капітальних вкладень по аграрному університету та його навчально-дослідних господарств у межах розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу.

Начальник відділу в практичній діяльності керується постановами уряду, положеннями, інструкціями і розпорядженнями Мінекономіки, Мінфіну, Національного банку, Держбуду, наказами та вказівками ректорату, а також державними будівельними нормативами. Призначається і звільняється з роботи наказом ректора за поданням проректора з АГР.

Начальник відділу безпосередньо підпорядковується проректору з адміністративно-господарської роботи.

У підпорядкуванні начальника відділу з капітального будівництва знаходяться співробітники відділу відповідно до штатного розкладу та обсягів освоєння капіталовкладень.

2. Обов'язки

Начальник відділу з капітального будівництва зобов'язаний: – організовувати хід капітального будівництва об'єктів університету та підвідомчих навчально-дослідних господарств;

– приймати всебічні заходи щодо виконання плану та освоєння капітальних вкладень; – здійснювати перспективне планування розвитку навчально-матеріальної бази університету;

– здійснювати всебічний контроль за реалізацією фондів, виділених на капітальне будівництво;

– організовувати виконання директив, наказів і розпоряджень міністерств та відомств, керівних органів і ректорату, спрямованих на освоєння капітальних вкладень; – систематично здійснювати контроль за якістю виконаних проектно-пошукових і будівельно-монтажних робіт;

– координувати стосунки замовника з генпідрядними, субпідрядними та експлуатаційними організаціями;

– здійснювати підбір кваліфікованих фахівців відділу капітального будівництва, технічного нагляду та лінійних працівників.

3. Права

Начальник відділу з капітального будівництва має право: – надавати вказівки та пропозиції керівникам структурних підрозділів університету з питань будівництва, а також, вимагати припинення виконання розпоряджень протидіючих чинному законодавству та порушенню прийнятих проектних чи технічних рішень; – призупинити будівельно-монтажні роботи, які проводяться з порушенням проектних рішень або техніки безпеки;

– вилучати з виконаних робіт документацію та повертати її на доробку в проектну організацію при наявності відхилень від діючих Державних будівельних норм, завдання на проектування чи інших порушень;

– начальник відділу за дорученням ректорату є повноважним представником аграрного університету з питань капітального будівництва у вищестоящих установах та організаціях;

– захист інтересів та заохочення працівників відділу є безумовним правом начальника відділу капітального будівництва.

4. Відповідальність

Начальник відділу несе відповідальність за: – своєчасне виконання затвердженої програми освоєння капітальних вкладень по НА та його навчально-дослідних господарствах;

– при виконанні будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт забезпечує стан охорони праці, відповідає за техніку безпеки і виробничу санітарію на підвідомчих об'єктах з дотриманням відповідних нормативних правил, екологічної безпеки на будівельних та ремонтних ділянках;

– забезпечення підрядних організацій проектно-кошторисною документацією та своєчасне оформлення актів виконаних робіт покладається на особисту відповідальність начальника відділу;

– підготовка об'єктів до здачі в експлуатацію після завершення їх будівництва, організація роботи прийомо-здаточної комісії та освоєння споруджених об'єктів і будівель всебічно залежить від організації начальника відділу;

– невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків, з причин персонального упущення, порушення трудової дисципліни чи інші некваліфіковані вчинки, послідовно в порядку підлеглості, підлягають дисциплінарній чи юридичній відповідальності згідно з чинним законодавством.