Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Відділ очолює начальник ВМТЗ, який призначається та звільняється згідно з наказом ректора.

2.Обов'язки

Начальник ВМТЗ зобов'язаний: – постійно вдосконалювати організацію постачання підрозділів університету; – своєчасно і комплексно забезпечувати підрозділ НАУ матеріальними ресурсами за планами постачання та за разовими заявками згідно з виділеними для даного асигнуваннями;

– забезпечувати режим економії у використанні матеріальних ресурсів, контролювати (разом з інженерними службами) своєчасне надходження обладнання; своєчасно реалізовувати в установленому порядку невикористане обладнання та надлишок запасу матеріалів;

– вести контроль складського господарства відповідно до визначених правил зберігання та обліку матеріальних цінностей; – стежити за збереженням складських приміщень;

– організовувати планову розробку заявок підрозділів університету на матеріально-технічні цінності;

– складати заявки на матеріальні ресурси в строк, за формою та межах фінансування; – розробляти разом з бухгалтерією норми запасу матеріалів;

– здійснювати контроль за виконанням договірних обов'язків з постачальниками, брати участь в узгодженні технічних умов, специфікації, обсягів та строків постачання, контролювати реалізацію договорів;

– закуповувати у встановленому порядку матеріальні цінності без нарядів у дрібнооптових та інших магазинах;

– контролювати правильність оформлення рахунків та бланків суворої звітності. – уживати заходи щодо скорочення дебіторської заборгованості та прискореного обігу матеріальних запасів.

3. Права

Начальник відділу має право: – вносити пропозиції щодо підбору та розстановки кадрів;

– представляти проректору НАУ пропозиції про заохочення співробітників та стягнення за порушення дисципліни;

– візувати, завіряти та контролювати видачу матеріальних цінностей зі складу; – вимагати від керівників підрозділів своєчасного подання заявок на придбання матеріальних цінностей, а також дані про їх розподіл;

– стежити за станом охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки на складах при навантажувально-розвантажувальних й транспортних перевезеннях матеріальних цінностей;

– брати участь у прийнятті рішень ректором та керівництвом університету з питань планування матеріального забезпечення й оцінки його наслідків.

– передавати на оформлення юристу НАУ претензії до постачальників за порушення умов постачання;

– подавати заявки на транспортні засоби для перевезення вантажу від постачальників, організацію поставки матеріальних цінностей на склад та в підрозділи університету. – контролювати правильність оформлення транспортної документації, реєстрацію документів та гарантованих листів на придбання матеріальних ресурсів підрозділами університету до оплати;

– здійснювати виписку та контроль за видачею матеріальних цінностей зі складу, використанням матеріальних цінностей за призначенням.

4. Відповідальність

Начальник ВМТЗ несе відповідальність за: – своєчасне забезпечення підрозділів НАУ необхідними матеріально-технічними цінностями, своєчасний та якісний склад заявок на матеріально-технічні ресурси; – недопущення понад нормативних затримань вагонів та інших транспортних засобів при розвантажуванні і несвоєчасну здачу тари; – несвоєчасне складання договору з постачальником;

– відповідає за стан роботи відділу в цілому і за кожного співробітника окремо; – невиконання обов'язків, передбачених вищенаведеною інструкцією; – своєчасний вивіз зі складу металобрухту та списаного обладнання; – організацію роботи складу, його благоустрій, пожежну та екологічну безпеку.