Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

1.1 Начальник Інформаційного центру організує роботу Інформаційного центру і керує ним, бере участь у організації виконання функцій Інформаційного центру, складанні робочого та перспективного плану Інформаційного центру на основі рішень ректорату та взаємодії з керівниками підрозділів Університету.

1.2 Призначається на посаду та звільняється з посади наказом ректора Університету. Підпорядковується ректору Університету та проректору з інформатизації, впровадження та дорадництва.

1.3 У своїй роботі керується цим Положенням, наказами ректора, рішеннями ректорату, дорученнями проректора з інформатизації, впровадження та дорадництва та цією посадовою інструкцією.

1.4 Кваліфікаційні вимоги - вища освіта, досвід роботи керівником, знання та досвід роботи із комп'ютерними технологіями.

2. Обов'язки

Начальник Інформаційного центру зобов'язаний: – організовувати функціонування підрозділів Інформаційного центру; – координувати діяльність осіб (підрозділів) Інформаційного центру та осіб, які визначені відповідальними за розвиток інформаційних ресурсів та комп'ютерних технологій у навчально-наукових інститутах (центрах), та інженерів з обслуговування комп'ютерної та офісної техніки відповідних підрозділів (навчальних корпусів); – опрацьовувати заходи, що забезпечують підвищення ефективності роботи підрозділів;

– розподіляти роботу між підрозділами та здійснювати контроль за нею; – вживати заходи щодо забезпечення якості робіт, а також підвищення продуктивності праці співробітників Інформаційного центру; – проводити виробничі наради.

3. Взаємодія з іншими підрозділами

3.1 Начальник Інформаційного центру у своїй діяльності взаємодіє з усіма структурними підрозділами і службами університету з питань, що стосуються його діяльності.

4. Права

Начальник Інформаційного центру має право: – формувати та реформувати штат підрозділів Інформаційного центру; – визначати напрямки розвитку Інформаційного центру та його підрозділів; – разом із керівниками інших підрозділів визначати способи взаємодії між Інформаційним центром та підрозділами; – визначати умови і терміни виконання замовлень;

– вимагати від керівників Університету, навчально-наукових інститутів та підрозділів (служб) відповідного матеріально-технічного оснащення, матеріалів та інформації, необхідних для виконання замовлень;

– маневрувати матеріалами, засобами, устаткуванням, а також кадрами на власний розсуд в межах штатів підрозділів Інформаційного центру;

– вимагати від співробітників Інформаційного центру виконання посадових обов'язків, оперативних доручень, вказівок, наказів і розпоряджень керівництва; – здійснювати контроль за термінами і якістю виконання завдань (оперативних доручень) співробітниками Інформаційного центру, вживати заходи адміністративного впливу на співробітників Інформаційного центру відповідно до цього Положення та чинного законодавства України;

– брати участь у навчально-наукових та спеціалізованих проектах тощо; – створювати в своєму підпорядкуванні нові підрозділи, споріднені між собою за навчально-науковими та виробничими напрямками;

– ставити перед керівництвом Університету питання про відновлення та покращення матеріально-технічної бази, вирішення кадрових та організаційних питань Інформаційного центру; – погоджувати посадові інструкції працівників Інформаційного центру.

5. Відповідальність

Начальник Інформаційного центру несе відповідальність за: – виконання Інформаційним центром своїх функцій у межах поточних людських ресурсів, технічних та фінансових можливостей Університету;

– своєчасне і якісне виконання замовлень Університету згідно умов замовлення та відповідно матеріально-технічному та фінансовому забезпеченню діяльності Інформаційного центру;

– виконання обов'язків, передбачених цією інструкцією; – дотримання правил внутрішнього розпорядку; – стан виконавчої та трудової дисципліни в колективі.