Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Начальник міжнародного відділу виконує роботу з аналізу, координації і контролю навчання іноземних громадян, приймає участь в розробці та написанні договорів, програм співробітництва з вузами-партнерами, прийомі іноземних делегацій. Призначається та звільняється за наказом ректора, підпорядковується безпосередньо проректору з міжнародних зв'язків.

2. Обов'язки

Начальник міжнародного відділу зобов'язаний: – розробляти програми наукового стажування для спеціалістів у НАУ, що від'їжджають за кордон, та іноземних спеціалістів, що приїздять до НАУ; – готувати випускну документацію для іноземних студентів, аспірантів, стажистів, легалізовувати документи в МІСі України; – оформляти звіти про виїзд випускників;

– організовувати роботу з прийому іноземних громадян за контрактами, укладання контрактів;

– звіти науково-педагогічних кадрів про стажування за кордоном та студентів про навчання за кордоном;

– організовувати співбесіди з іноземної мови для студентів та стажистів-кандидатів на навчання за кордоном; – організовувати та приймати делегації із зарубіжних країн.

3. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Начальник міжнародного відділу у своїй роботі взаємодіє із: – канцелярією - з питань одержання наказів, розпоряджень, інструктивних листів МСГ, Мінвузу України, наказів НАУ, рішень ректорату;

– деканами та кафедрами - з питань узгодження прийому іноземних делегацій та кандидатур на поїздку за кордон;

– адміністративно-господарською частиною - з питань поселення іноземних спеціалістів;

– бухгалтерією - з питань своєчасної виплати заробітної плати іноземним спеціалістам та аспірантам.

4. Права

Начальник міжнародного відділу має право: – вимагати від факультетів та кафедр своєчасного виконання наказів та розпоряджень щодо підготовки аспірантів, стажистів, магістрів, підбору спеціалістів для закордонних відряджень, звітів про відрядження за кордон;

– контролювати діяльність бухгалтерії щодо своєчасності виплати стипендії та заробітної плати іноземним спеціалістам, що приїздять до НАУ;

– здійснювати контроль за розселенням іноземних спеціалістів, які прибули по лінії співробітництва, у гуртожитках НАУ.

5. Відповідальність

Начальник міжнародного відділу несе відповідальність за: – стан роботи з підготовки спеціалістів для зарубіжних країн, своєчасне вирішення питань, пов'язаних з навчанням, побутом іноземних аспірантів, стажистів та спеціалістів, що прибувають до НАУ по лінії співробітництва; – стан діловодства, оформлення дипломів, довідок та інших документів.