Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Начальник планово-фінансового відділу у встановленому порядку представляє університет з усіх планово-фінансових питань.

2. Обов'язки

Начальник планово-фінансового відділу зобов'язаний: – розробляти і представляти пропозиції з питань планово-фінансової діяльності для прийняття ректором відповідних рішень;

– контролювати діяльність всіх підрозділів університету з питань, що входять у функції відділу, проводити перевірку виконання підрозділами планових завдань, нормативних документів, що регламентують фінансову діяльність.

3. Права

Начальник планово-фінансового відділу має право: – запитувати від усіх підрозділів університету проекти планів, довідки, встановлену звітність та інший матеріал, необхідний для виконання відділом покладених на нього завдань;

– вносити на розгляд ректору пропозиції про заохочення працівників за раціональне й ефективне витрачання коштів і до притягнення до відповідальності осіб за порушення штатно-фінансової дисципліни;

– вимагати від усіх підрозділів своєчасного подання якісної звітності для виконання функціональних обов'язків відділу.

4. Відповідальність

Начальник відділу несе відповідальність за: – дотримання штатно-фінансової дисципліни в університеті; – надання своєчасної та якісної звітності у вищестоящі організації; – виконання положення про оплату праці у всіх структурних підрозділах і по всіх видах діяльності.

Відповідальність працівників відділу визначається їх посадовими інструкціями.

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Начальник планово-фінансового відділу у своїй роботі взаємодіє із: – керівниками інших відділів з питань своєчасного надання якісної звітності для виконання функціональних обов'язків.