Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Начальник штабу цивільної оборони призначається та звільняється з посади за наказом ректора. У своїй роботі керується Законом "Про цивільну оборону в Україні", розпорядженнями і наказами Міністерства освіти, Міністерства з Надзвичайних ситуацій та штабу Цивільної оборони Московського району.

2. Обов'язки

Начальник штабу ЦО зобов'язаний: – організовувати діяльність штабів факультетів та їх підрозділів, забезпечувати постійну готовність невоєнізованих формувань до дій у надзвичайних ситуаціях, а у випадках загрози їх життю проводити їх евакуацію; – організовувати і проводити підготовку керівного та командно-керуючого складу, а також посадових осіб, які зобов'язані пройти навчання, на районних та державних курсах ЦО;

– організовувати придбання і 100% забезпечення особового складу університету засобами індивідуального захисту та іншим необхідним майном і робочим інвентарем.

3. Права

Начальник штабу ЦО має право: – представляти на факультетах, окремих кафедрах, УВК інтереси ЦО; – брати участь у роботі ректорату під час розгляду питань, пов'язаних з діяльністю ЦО і сил, які створюються для запобігання надзвичайним ситуаціям;

– подавати пропозиції про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушеннях, які призвели до надзвичайних ситуацій.

4. Відповідальність

Начальник штабу ЦО несе відповідальність за: – стан цивільної оборони в університеті, підготовку і перепідготовку особового складу університету з питань цивільної оборони;

– стан і обладнання закритих протирадіаційних та інших споруд, їх своєчасний ремонт і підтримку в належному стані;

– постійну готовність штабів ЦО факультетів та їх невоєнізованих формувань; – своєчасне прогнозування можливих надзвичайних ситуацій, а у випадку їх виникнення своєчасну ліквідацію.