Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

У своїй роботі керується Інструкцією з діловодства в університеті, затвердженою наказом ректора № від року. Підпорядковується завідувачу канцелярії. Призначається та звільняється з посади наказом ректора університету за поданням завідувача канцелярії з узгодженням з першим проректором університету. Кваліфікаційні вимоги - середня освіта та спеціальні курси за встановленою програмою.

2. Обов'язки

Оператор зобов'язаний: – виконувати друкарські роботи з рукописних та друкованих оригіналів на друкарських машинках різних систем;

– слідкувати за станом друкарської машинки;

– знати машинопис, правила орфографії та пунктуації, порядок оформлення реквізитів

Документа відповідно до стандартів.

3. Права

Оператор ПЕОМ має право: – вимагати від усіх виконавців точного оформлення документів, а в разі необхідності повертати їх на доопрацювання.

4. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Оператор ПЕОМ у своїй роботі взаємодіє з: – відділом постачання - з питань забезпечення машинописного бюро канцелярськими приладами.