Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Паспортист гуртожитку призначається та звільняється на посаду наказом по університету за поданням завідувача гуртожитку та проректора з соціальних питань. Підпорядковується проректорові з соціальних питань. У своїй роботі керується наказами по університету, розпорядженнями проректора та начальника паспортного столу, правилами та інструкціями РВМ, РВК із прописки та обліку військовозобов'язаних.

2. Обов'язки

Паспортист зобов'язаний: – вести суворий облік прописки та виписки осіб, що проживають у гуртожитку; – щомісяця перевіряти паспортний режим у гуртожитках; – вести суворий облік військовозобов'язаних; – зберігати всі документи у сейфі;

– суворо контролювати виписку мешканців, які відраховані або тих, які закінчили університет.

Права

Паспортист має право: – вимагати від мешканців гуртожитку своєчасно подавати необхідні для прописки документи.

Відповідальність

Паспортист несе відповідальність за: – зберігання документів;

– правильність і точність оформлення документів на прописку та виписку мешканців гуртожитку.

Взаємовідносини з іншими підрозділами

Паспортист у своїй роботі співпрацює із: – Московським РУВС.