Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Паспортист ЖКВ призначається та звільняється на посаду наказом по університету за поданням проректора з соціальних питань. Підпорядковується проректорові з соціальних питань. У своїй роботі керується наказами по університету, розпорядженнями проректора та начальника паспортного столу, правилами та інструкціями РВМ, РВК із прописки та обліку військовозобов'язаних.

2. Обов'язки

Паспортист ЖКВ зобов'язаний: – вести суворий облік прописки та виписки осіб, що проживають у будинку; – щомісяця перевіряти паспортний режим у будинках; – вести суворий облік військовозобов'язаних; – зберігати всі документи у сейфі;

– суворо контролювати виписку мешканців, які звільняють надане їм житло при отриманні квартир.

Права

Паспортист ЖКВ має право: – вимагати від мешканців ЖКВ своєчасно подавати необхідні для прописки та виписки документи.

Відповідальність

Паспортист ЖКВ несе відповідальність за: – зберігання документів;

– правильність і точність оформлення документів на прописку та виписку мешканців будинків.

Взаємовідносини з іншими підрозділами

Паспортист ЖКВ у своїй роботі співпрацює із: – Московським РУВС; – РВК.