Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Провідний економіст планово-фінансового відділу безпосередньо підпорядковується начальникові відділу і виконує роботу під його керівництвом.

У своїй роботі керується наказами та інструкціями Міністерства освіти, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, наказами ректора університету, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Кваліфікаційні вимоги - вища економічна освіта, або інженерно – економічна освіта і стаж роботи за спеціальністю економіста не менше 5 років.

2. Обов'язки

Провідний економіст планово-фінансового відділу зобов'язаний: – щорічно у встановлені строки складати кошторис витрат, здійснювати організацію і вдосконалювати економічну діяльність, спрямовану на підвищення продуктивності праці; – сприяти підвищенню наукової обґрунтованості планів, встановленню планових показників на основі прогресивних техніко-економічних нормативів; – вести поточну роботу, здійснювати нормоконтроль за оформленням документів; – контролювати і аналізувати використання фонду заробітної плати; – аналізувати планово-фінансову діяльність.

3. Права

Провідний економіст має право: – готувати довідкові та звітні матеріали;

– вносити пропозиції щодо удосконалення роботи відділу і в цілому, вимагає необхідну інформацію від відповідальних виконавців.

4. Відповідальність

Провідний економіст несе відповідальність за: – виконання покладених на нього посадових обов'язків і прийняття рішень з питань, які відносяться до його компетенції;

– правильність і повноту використання наданих йому прав;

– вчасність складання і достовірність планово-звітної документації і довідкової інформації; – дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.