Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Провідний інженер Видавничого центру відповідає за технічну сторону роботи видавничого центру: його апаратне, технічне та програмне забезпечення, своєчасне та якісне виконання замовлень. Призначається на посаду та звільняється з неї наказом ректора за поданням директора відділу. У разі відсутності завідувача видавничого центру виконує його функції.

У своїй роботі керується наказами ректора, рішеннями Вченої ради, вказівками директора та цією посадовою інструкцією.

Кваліфікаційні вимоги - вища освіта, досвід роботи на виробництві, досконале володіння комп'ютером, оргтехнікою та технічними засобами поліграфії.

2. Обов'язки

Провідний інженер зобов'язаний: – забезпечувати безперебійну роботу всіх технічних засобів видавничого центру (ВЦ); – слідкувати за нормальною роботою операційних систем, програмного забезпечення, комп'ютерної мережі та засобів зв'язку, якнайшвидше усувати виявлені несправності і недоліки у їх роботі та інформувати про них директора відділу;

– удосконалювати технологічний процес виробництва поліграфічної продукції, дбати про скорочення термінів видання та його здешевлення;

– організовувати профілактичний догляд за копіювальними апаратами, комп'ютерною і поліграфічною технікою та запобігати їх зупинці;

– визначати причини виходу бракованої поліграфічної продукції, якщо така трапляється; – дотримуватися правил протипожежної безпеки;

– слідкувати за новими технологіями, здійснювати їх впровадження та навчання персоналу.

3. Права

Провідний спеціаліст має право: – вимагати від директора ВЦ матеріалів та інформації для виконання службових обов'язків;

– вносити пропозиції щодо розвитку матеріально-технічної бази ВЦ; – вносити пропозиції з питань поліпшення організації роботи видавничого центру.

4. Відповідальність

Провідний спеціаліст несе відповідальність за: – виконання обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки; – дотримання протипожежного стану в приміщенні видавничого центру.

5. Взаємодія

Провідний спеціаліст у своїй роботі взаємодіє із: – директором та співробітниками видавничого центру - з питань, пов'язаних з виконанням функціональних обов'язків.