Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Призначається на посаду та звільняється з неї наказом ректора за поданням начальника відділу дорадництва та підтримки фермерського бізнесу за погодженням з проректором з інформатизації, впровадження та дорадництва або з директором Центру сільськогосподарського дорадництва.

У своїй роботі керується дорученнями начальника відділу, розпорядженнями та наказами ректора, цією посадовою інструкцією та переліком посадових обов'язків, затверджених проректором з інформатизації, впровадження та дорадництва або директором Центру сільськогосподарського дорадництва

Кваліфікаційні вимоги - вища освіта та/або відповідний сертифікат, знання інформаційних технологій, володіння комп'ютером, оргтехнікою і технічними засобами зв'язку.

2. Обов'язки

Провідний інженер зобов'язаний:

2.1. Формувати бази даних сільськогосподарського ринку, науково-технічного та матеріального забезпечення сільськогосподарського виробництва, зберігання, переробки та збуту продукції.

2.2. Проводити підготовку та розробку матеріально-технічної частини програм роботи Відділу дорадництва та підтримки фермерського бізнесу, науково-виробничих проектів та бізнес-планів.

2.3. Комплектувати та забезпечувати впровадження автоматизованих робочих місць (АРМ) фермера, консультанта, керівника дорадчого центру, локальних мереж, консультаційних та інформаційних структур, що обслуговують агробізнес.

2.4. Забезпечувати формування файлів новостійної та оперативної інформації, обробку та дизайн представлення даних, сайтів в Інтернеті в залежності від потреб консалтингу.

2.5. Забезпечувати ефективне використання технічних засобів відділу, локальних та глобальних комп'ютерних мереж, формування оптимізованих структур оргтехніки для потреб відділу.

2.6. Удосконалювати роботу відділу, організовувати профілактичний догляд технічних засобів, забезпечувати дотримання правил техніки безпеки.

3. Провідний інженер має право:

3.1. Вимагати від начальника відділу матеріали та інформацію для виконання службових обов’язків.

3.2. Отримувати необхідну для своїх завдань інформацію в підрозділах Центру сільськогосподарського дорадництва.

3.3. Вносити пропозиції завідувачу відділом щодо розвитку матеріально-технічної бази та з питань поліпшення організації роботи відділу.

3.4. Приймати участь у формуванні технічної політики Центру сільськогосподарського дорадництва.

4. Відповідальність

Провідний інженер несе відповідальність за:

4.1. Виконання функціональних обов'язків, що вказані в посадовій інструкції, згідно з Положенням про відділ та переліком посадових обов'язків.

4.2. Виконання правил внутрішнього розпорядку.

4.3. Дотримання правил техніки безпеки та протипожежної безпеки.