Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Провідний інженер у своїй практичній діяльності керується діючим законодавством з будівництва (ДБН), наказами та інструкціями Міністерств інвестицій, економіки, фінансів, Кабінету Міністрів України, загальною інструкцією відділу капітального будівництва і його співробітників, вказівками ректорату та начальника ВКБ.

Провідний інженер приймається і звільняється з роботи наказом першого проректора за поданням начальника відділу та проректора з АГР. Безпосередньо підпорядкований начальнику відділу капітального будівництва, а при його відсутності - проректору з АГР. Провідному інженеру забороняється: – виконувати будь-які роботи з проектування та складанню кошторисів по всіх підпорядкованих ВКБ будовах;

– самостійно вносити зміни в затверджені проекти будівництва; – працювати по сумісництву в будівельних організаціях, що ведуть піднаглядні будови.

2. Обов'язки

Провідний інженер зобов'язаний: – замовляти проектно-кошторисну документацію згідно з погодженою програмою роботи відділу, перевіряти виконання умов контракту на виготовлення проектів і кошторисів, приймати головну технічну документацію та перевіряти її обсяг і якість. – замовляти та погоджувати:

– з Міністерством економіки - програму будівництва на перспективу, перелік будов на наступний та поточні роки; титули будов, що розпочинаються будівництвом у наступному і поточному роках, титули перехідних будов, внутрішньо-будівельні титульні листи; – з проектними організаціями - завдання на виготовлення проекту, напрямки трас, номенклатуру залізобетонних та столярних виробів і конструкцій, проекти організацій будівництва, вертикального розпланування, озеленення і благоустрою території, техніко-економічні показники та склад проектно-кошторисної документації (ПКД); – з підрядними організаціями - номенклатуру залізобетонних і столярних виробів та конструкцій, вихідні дані для складання проектно-кошторисної документації, проект організації будівництва і зведений кошторис будов, умови підписання угод та контрактів на будівництво, графіки поставки устаткування й матеріалів замовника, строки виконання будівельно-монтажних робіт;

– з райдержадміністраціями та організаціями "Київзеленбуду" - рішення на знесення старих будівель та зелених насаджень з-під плями забудови, строки спорудження інженерних комунікацій;

– з ГоловАПУ і Державною інспекцією "Головкиївархітектура" - проектно-кошторисну документацію будови та отримувати протоколи її розгляду на містобудівельній раді, а також дозвіл на будівництво; – з спецвідділом по благоустрою м. Києва і експлуатаційними організаціями, що видали технічні умови на будівництво - ордер на виконання робіт;

– з навчальними господарствами - програму будівництва на перспективу, перелік будов на наступний та поточні роки, титули будов, що розпочинаються будівництвом, титули перехідних будов, внутрішньо будівельні титульні листи, готувати матеріали для затвердження проектів;

– представляти в фінансуючий банк проектно-кошторисну документацію за переліком, зведений кошторис, титул будов, що розпочинаються будівництвом у наступному та поточному роках, титули перехідних будов, внутрішньо будівельні титульні листи, контракти на виконання проектно-пошукових та будівельно-монтажних робіт з додатками, перелік будов, погоджений з Міністерством економіки;

– вести листування з проектними, експлуатаційними та будівельними організаціями. – проводити контроль:

– за використанням коштів на проектування, будівництво та обладнання згідно з ДБН; – за забезпеченням будов проектно-кошторисною документацією, обладнанням і матеріалами поставки замовника;

– за якістю будівництва та виконанням правил екологічної безпеки щодо охорони навколишнього природного середовища; – за будівництвом об'єктів у навчальних господарствах;

– своєчасно здавати звіт в органи статистики, фінансуючий банк та Міністерство економіки.

3. Права

Провідний інженер має право: – призупинити будівельно-монтажні роботи, які виконуються без відповідного дозволу або з відхиленням від вимог ДБН, ТУ та проекту;

– вимагати від підрядних організацій ліквідації дефектів і недоробок, які мали місце в ході будівництва, та давати відповідні приписи.

4. Відповідальність

Провідний інженер несе відповідальність за: – виконання вимог цієї інструкції;

– використання коштів, виділених на ППР, будівництво та устаткування згідно з ДБН; ·– складання заявок на устаткування, меблі, інвентар, їх захист та реалізацію.