Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Призначається і звільняється з посади наказом ректора університету за поданням начальника відділу Екстеншн та підпорядковується начальникові відділу.

У своїй роботі керується чинним законодавством, наказами Ректора, проректора з інформатизації, впровадження та дорадництва, розпорядженнями начальника відділу Екстеншн та посадовою інструкцією.

Кваліфікаційні вимоги - вища економічна освіта із ступенем Магістра, володіння іноземною мовою та сучасними інформаційними технологіями.

2. Обов'язки

Провідний науковий спеціаліст відділу Екстеншн має обов'язки:

1. Вивчати попит і пропозицію на агро консалтингові послуги програми.

2. Здійснювати зв'язок з виробництвом, дорадчими службами та творчими колективами між факультетських програм науково-консультаційної підтримки АПВ.

3. Організувати укладання угод, проведення науково-освітніх заходів і виконання консультаційних послуг по програмах.

4. Організовувати різні форми навчання, тренінгу з метою підготовки та перепідготовки керівних кадрів, консультантів, фахівців, фермерів для роботи в АПК.

5. Координувати розробку програми науково-консультаційної підтримки АПВ, методичних матеріалів з її виконання.

6. Залучати вчених, провідних фахівців, викладачів з кафедр, факультетів НАУ аграрних науково-освітніх закладів до виконання програми.

7. Використовувати нові інформаційні технології та дистанційну систему консультування.

8. Підтримувати необхідний зв'язок з інформаційного базою відділу Екстеншн.

9. Організовувати видання інформаційного та науково-методичного матеріалу.

3. Права

Провідний науковий спеціаліст має право:

1. Отримувати необхідну допомогу щодо організації інформаційно-консультаційного процесу від структурних підрозділів університету.

2. Вносити пропозиції щодо удосконалення та подальшого розвитку форм і методів консультування, навчання та інформування.

3. Здійснювати контроль за якістю роботи фахівців, залучених до виконання програми.

4. Узгоджувати спільну діяльність із співробітниками Відділу, факультетів, кафедр щодо виконання завдань програми.

4. Відповідальність

Провідний науковий спеціаліст несе відповідальність за:

1. Своєчасність та якість виконання угод та робіт по програмі.

2. Забезпеченість семінарів, тренінгів необхідним науково-методичним та інформаційним матеріалом, а також місцем проведення занять, викладачами та слухачами.

3. Ефективність застосування новітніх інформаційних технологій в консультуванні.

4. Дотримання правил протипожежної й виробничої техніки безпеки на робочому місці.

5. Дотримання трудової та виконавчої дисципліни в роботі.