Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Призначається та звільняється з посади ректором університету за поданням проректора з організаційної та наукової роботи. Підпорядковується проректору з організаційної та наукової роботи і начальнику НДЧ; у своїй роботі керується чинним законодавством, наказами ректора університету, розпорядженнями проректора з організаційної та наукової роботи і начальника НДЧ, "Положенням про науково-дослідну частину" та посадовою інструкцією. Повинен мати вищу освіту та досвід роботи з відповідної спеціальності не менше 5 років.

2. Обов'язки

Провідний інженер зобов'язаний: – забезпечувати виконання роботи на високому методичному і художньому рівні у встановлені строки;

– організовувати своєчасне проведення конкурсів з науково-дослідної роботи серед вчених і студентів університету, забезпечувати методичне оформлення конкурсної документації, що подається до установ, які оголошують конкурсний відбір науково-дослідних робіт у вищих навчальних закладах;

– підтримувати зв’язки з установами і організаціями, які оголошують конкурси та інформувати учасників конкурсу про його результати;

– організовувати відбір матеріалів та експонатів до тематичних і ювілейних експозицій, на виставки-ярмарки реалізації науково-технічної продукції та на виставку наукових розробок вчених університету, розробляти тематичну направленість виставок, обробляти завершені наукові розробки до складання тематико-експозиційних планів для художнього оформлення експозиції виставки;

– брати участь у складанні довідкових матеріалів для реалізації наукової продукції, вести пропаганду щодо її реалізації;

– проводити екскурсії по експозиції виставок;

– здійснювати закупки матеріальних цінностей для наукової частини та своєчасно

Оформляти документи для звітності перед бухгалтерією університету;

– брати участь в узагальненні та складанні зведеного річного звіту з науково-дослідної

Роботи університету, організовувати друкування і розміщення звітних документів.

3. Права

Провідний інженер має право: – вирішувати питання з деканами, завідувачами кафедр щодо збору та підготовки матеріалів на конкурси з наукових досліджень, відбору робочої документації для оформлення експозицій виставок, на виставки-ярмарки реалізації закінчених наукових розробок; – контролювати правильність оформлення матеріалів на конкурси.

4. Відповідальність

Провідний інженер несе відповідальність за: – своєчасний підбір і підготовку матеріалів на конкурси, виставки-ярмарки, тематичні виставки наукових розробок вчених університету; – збереження закріплених за ним матеріальних цінностей;

– виконання правил внутрішнього розпорядку університету та дотримання трудової дисципліни.