Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція провідного спеціаліста

Загальні положення

Провідний спеціаліст навчально-методично-виробничого відділу по роботі з вищими навчальними закладами І-ІІІ рівнів акредитації (надалі відділу) відповідає за технічну сторону роботи відділу, його апаратне, технічне та програмне забезпечення, своєчасне та якісне виконання роботи. Призначається на посаду та звільняється з неї наказом ректора за поданням проректора по роботі з вищими навчальними закладами І-ІІІ рівнів акредитації НАУ та за погодженням із проректором-головним вченим секретарем. У своїй роботі керується постановами та наказами Міносвіти, наказами ректора, рішеннями вченої ради та даною посадовою інструкцією.

Кваліфікаційні вимоги - вища освіта, досвід роботи на виробництві, досконале володіння комп'ютером, оргтехнікою і технічними засобами поліграфії.

Обов'язки

Провідний спеціаліст зобов'язаний: – забезпечити безперебійну роботу всіх технічних засобів відділу; – удосконалювати роботу відділу; – дотримуватися правил протипожежної безпеки; – слідкувати за новими технологіями, методиками і здійснювати їх впровадження у процес.

Права

Провідний спеціаліст має право: – вимагати від завідувача відділу матеріали та інформацію для виконання службових обов'язків;

– вносити пропозиції завідувачу відділу щодо розвитку матеріально-технічної бази та з питань поліпшення організації роботи відділу.

Відповідальність

Провідний спеціаліст несе відповідальність за: – виконання обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, правил внутрішнього розпорядку.

Посадова інструкція провідного спеціаліста - потрібно підписати  та затвердити.