Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція провідного спеціаліста (програміста)

1. Загальні положення

Основним завданням провідного спеціаліста є впровадження новітніх ОС, ППП і програмних засобів, необхідних для потреб НАУ; супроводження задач і ППП, за якими ведеться промислова експлуатація в лабораторії. Провідний спеціаліст підпорядковується завідувачу лабораторії, сектора і працює під їх безпосереднім керівництвом. Призначається на посаду і звільняється з неї наказом ректора НАУ за поданням зав. лабораторії. У своїй діяльності керується розпорядженнями, нормативними документами, які регламентують його роботу, і дійсною інструкцією. Кваліфікаційні вимоги - повинен мати вищу спеціальну освіту і досвід роботи за фахом не менше 3 років.

2. Обов'язки

Провідний спеціаліст (програміст) зобов'язаний: – якісно і своєчасно виконувати планові завдання і поточні доручення;

– брати участь в впровадженні нових систем і пакетів програм, які необхідні для роботи

Адміністративних служб і бухгалтерії університету;

– виконувати комп'ютерний набір і коригування матеріалів, зв'язаних з документообігом університету;

– виконувати супровід бухгалтерських програм та програм, зв'язаних з документообігом університету;

– підвищувати свою професійну майстерність самостійно, на курсах та семінарах;

– дотримуватись високої виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, техніки безпеки.

Провідний спеціаліст повинен знати: – організаційну структуру лабораторії і її завдання;

– послідовність і етапи моделювання завдань, які розв'язуються за допомогою комп'ютера;

– передовий вітчизняний і зарубіжний досвід моделювання і алгоритмізації задач з використанням ЕОМ; – інструкції з техніки безпеки, протипожежної безпеці, виробничої санітарії.

3. Права

Провідний спеціаліст має право: – звертатись за консультаціями до співробітників лабораторії та її керівництва; – подавати обґрунтовані пропозиції з уточнення послідовності і строків розробок, поліпшення роботи лабораторії;

– відстоювати свої права і права співробітників при порушенні колективного договору з боку адміністрації; приймати участь в роботі наукових семінарів.

4. Відповідальність

Провідний спеціаліст несе відповідальність за: – неякісне і несвоєчасне виконання довірених йому робіт; – невиконання розпоряджень і вказівок завідувача лабораторією; – недоцільне використання машинного часу; порушення правил виробничої і трудової дисципліни; – невиконання правил техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту.