Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція провідного спеціаліста відділу електронних навчально-інформаційних ресурсів

1. Загальні положення

1.1 Провідний спеціаліст відділу електронних навчально-інформаційних ресурсів відповідає за технічну сторону роботи відділу, його апаратне, технічне та програмне забезпечення, своєчасне та якісне виконання замовлень.

1.2 Призначається на посаду та звільняється з неї наказом ректора за поданням начальника Інформаційного центру та за погодженням проректора з інформатизації, впровадження та дорадництва.

1.3 У своїй роботі керується дорученнями начальника Інформаційного центру та завідувача відділу, розпорядженнями та наказами ректора, цією посадовою інструкцією та переліком посадових обов'язків, затверджених проректором з інформатизації, впровадження та дорадництва та погоджених з начальником Інформаційного центру. У разі відсутності завідувача відділом виконує його функції.

1.4 Кваліфікаційні вимоги - вища освіта та/або відповідний сертифікат, досконале володіння комп'ютером, оргтехнікою і технічними засобами зв'язку.

2. Обов'язки

Провідний спеціаліст зобов'язаний: – забезпечувати безперебійну роботу всіх технічних засобів відділу електронних навчально-інформаційних ресурсів;

– слідкувати за нормальною роботою технічного та програмного забезпечення, засобів зв'язку, якнайшвидше усувати виявлені неполадки та недоліки у їх роботі та інформувати про них завідувача відділом;

– удосконалювати роботу відділу, організовувати профілактичний догляд за комп'ютерною технікою та запобігати її зупинці;

– дотримуватися правил техніки безпеки та протипожежної безпеки; – слідкувати за новими технологіями і здійснювати їх впровадження у навчальний процес.

3. Права

Провідний спеціаліст має право: – вимагати від завідувача відділом матеріали та інформацію для виконання службових обов'язків;

– вносити пропозиції завідувачу відділом щодо розвитку матеріально-технічної бази та з питань поліпшення організації роботи відділу; – приймати участь у формуванні технічної політики Інформаційної центру.

4. Відповідальність

Провідний спеціаліст несе відповідальність за: – виконання функціональних обов'язків, що вказані в посадових інструкціях згідно цього Положення та переліку посадових обов'язків, погоджених начальником Інформаційного центру та затверджених проректором з інформатизації, впровадження та дорадництва;

– правил внутрішнього розпорядку; – дотримання правил техніки безпеки та протипожежної безпеки.