Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція провідного спеціаліста відділу телекомунікацій

1. Загальні положення

Провідний спеціаліст відділу телекомунікацій відповідає за технічну сторону роботи відділу, його апаратне, технічне та програмне забезпечення, своєчасне та якісне виконання замовлень.

Призначається на посаду та звільняється з неї наказом ректора за поданням начальника Інформаційного центру та за погодженням проректора з інформатизації, впровадження та дорадництва.

У своїй роботі керується дорученнями начальника Інформаційного центру та завідувача відділу, розпорядженнями та наказами ректора, цією посадовою інструкцією та переліком посадових обов'язків, затверджених проректором з інформатизації, впровадження та дорадництва та погоджених з начальником Інформаційного центру. У разі відсутності завідувача відділом виконує його функції.

Кваліфікаційні вимоги - вища освіта та/або відповідний сертифікат, досконале володіння комп'ютером, оргтехнікою і технічними засобами зв'язку.

2 Обов'язки

Провідний спеціаліст зобов'язаний: – забезпечувати безперебійну роботу всіх технічних засобів відділу телекомунікацій; – слідкувати за нормальною роботою технічного та програмного забезпечення, засобів зв'язку, якнайшвидше усувати виявлені неполадки та недоліки у їх роботі та інформувати про них завідувача відділом;

– удосконалювати роботу відділу, організовувати профілактичний догляд за комп'ютерною технікою та запобігати її зупинці;

– дотримуватися правил техніки безпеки та протипожежної безпеки; – слідкувати за новими технологіями і здійснювати їх впровадження у навчальний процес.

3. Права

Провідний спеціаліст має право: – вимагати від завідувача відділом матеріали та інформацію для виконання службових обов'язків;

– вносити пропозиції завідувачу відділом щодо розвитку матеріально-технічної бази та з питань поліпшення організації роботи відділу; – приймати участь у формуванні технічної політики Інформаційної центру.

4. Відповідальність

Провідний спеціаліст несе відповідальність за: – виконання функціональних обов'язків, що вказані в посадових інструкціях згідно цього Положення та переліку посадових обов'язків, погоджених начальником Інформаційного центру та затверджених проректором з інформатизації, впровадження та дорадництва;

– правил внутрішнього розпорядку; – дотримання правил техніки безпеки та протипожежної безпеки.